• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Astrológ, psychoterapeut Pavol Petija

iHoroskop.sk

„Mojím hlavným cieľom je pochopiť problém klienta a nájsť odpovede na jeho otázky.“

Astrológii sa venujem takmer dvadsaťpäť rokov. V rokoch 2017 – 2019 som úspešne absolvoval dvojročné aj post-graduálne štúdium na Škole klasickej astrológie v Prahe. Od roku 2018 som členom Astrologickej spoločnosti Českej republiky so sídlom v Prahe, od roku 2020 členom Medzinárodnej spoločnosti pre astrologický výskum (ISAR) a zúčastňujem sa astrologických konferencií EUKARPIA.

 

V rámci svojich astrologických služieb ponúkam individuálne zostavenie a výklad horoskopu podľa výberu a potrieb klienta:

 – osobná konzultácia (Žižkova 13, Košice)

 – na diaľku (telefonicky, videohovor)

 – písomná verzia vo formáte pdf

Moje služby som v priebehu praxe rozšíril aj o psychoterapeutickú činnosť.

Poskytujem individuálny prístup, diskrétnosť a služby na profesionálnej úrovni. Zároveň však upozorňujem, že mnohé predpovede sa formujú postupne, t.j. ich viditeľný, citeľný či hmatateľný efekt sa môže ukázať až postupom času v reálnej podobe. Vychádzam zo základných náuk klasickej astrológie a duchovného kontaktu. Zároveň sa venujem astrologickému výskumu, ktorý považujem za nevyhnutný pre prehĺbenie a ďalšie využitie získaných poznatkov v praxi. 

Horoskop, z ktorého je možné nadobudnúť všeobecné informácie o danom človeku počnúc osobnosťou, povahovými črtami a pod. Takýto horoskop je základom pre pochopenie individuálnej podstaty daného človeka. Možno využiť najmä pri narodení dieťaťa, pre hĺbkové pochopenie vlastnej podstaty ako aj podstaty niekoho iného.

Prognostický horoskop

Zostavenie a výklad horoskopu so zameraním na aktuálne a budúce planetárne pôsobenie, prostredníctvom čoho klient získa potrebné informácie o predpokladanej vlastnej budúcnosti do jedného roka. Zostavenie a výklad bude zameraný na nasledujúcich 12 mesiacov vrátane mesiaca, v ktorom bol horoskop objednaný.

Partnerský horoskop

Výpočet a výklad dvoch horoskopov. Výklad partnerského horoskopu napomáha nadobudnúť informácie o kompatibilite vzťahov. Rieši problémy poškodených a nefunkčných vzťahov, napomáha k oživeniu a prehĺbeniu už vzniknutých vzťahov, ponúka aj užitočné informácie pred zakladaním partnerstiev. Vytvára celkovú reálnu predstavu o partnerovi v spojitosti k vašej podstate. Dokáže v predstihu poukázať na slabiny vznikajúceho vzťahu a pozdvihnúť či inak zvýrazniť kvality vzájomného vzťahu. Najčastejšie ide o priateľské, manželské a pracovné vzťahy.

Telefonická konzultácia

Výstižný výklad horoskopu na tému podľa potreby a želania klienta, formou telefonického rozhovoru alebo videohovoru zvyčajne v rozsahu 30 min.