• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Sebarozvoj u detí

Rozvoj osobnosti hrou

Osobnosť detí môžeme rozvíjať prostredníctvom rôznych hier. Hra je pre deti zábavný spôsob, ktorým môžu tráviť voľný čas a pritom formujú svoju osobnosť. Prostredníctvom hier sa učia spoznávať seba i svet, spolupracovať, ale zároveň sa učia aj sociálnym zručnostiam.

Zrkadlenie vzťahu dieťa/rodič

Ak porozumieme významu zrkadlenia vzťahu dieťa/rodič, môžeme vedomejšie pristupovať k výchovným a vzdelávacím potrebám detí. Deti sú zrkadlom nás dospelých. Podvedome preberajú naše vzorce správania.

Práca s podvedomím

Práca s podvedomím u detí môže byť účinná a podporná pri riešení rôznych problémov. Napríklad pri prekonávaní strachu, pri problémoch s učením alebo pri ťažkostiach v sociálnych vzťahoch.