• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Nevedomí, prebudení, vediaci, vedomí, osvietení a zasvätení ľudia

6 podobných a zároveň diametrálne rozdielnych pojmov, v ktorých sa ľudia majú tendenciu strácať. ,,Nadávame“ si do vedomých a nevedomých, pritom často sami nevieme, čo daný pojem znamená. Pozrieme sa na jednotlivé pojmy a skúsime si pre myseľ lepšie ozrejmiť ich charakteristické prvky, hoci ten najdôležitejší rozdielny prvok daných pojmov v praxy sa opísať slovami nedá a ten je energetický.

Nevedomý človek s tunelovým zastretým videním vnímajúci polaritu v dualite alebo čiernobielym videním sveta, nevediaci, opakujúci, čo počuje od ,,vzdelanejších“. Je u neho potlačený aj rozum, aj intuícia, žije v ilúzii a silnej závislosti od toho ,,čo povie autorita“. Autoritou môžeme chápať systém, zákon, nadriadeného, manželku či rodičov. Je neschopní vnímať vlastné vnútro, funguje na základe svojich naučených programov a vzorcov správania či vzorcov odpozorovaných od okolia. Vieru má potlačenú rozumom, logikou a egom. Má tendenciu napádať, vytvárať opozíciu, kritizovať, odsudzovať, či analyzovať druhých, pretože nedokáže vidieť celú perspektívu svojho života.

Prebudený človek zväčša sa aktivoval na úrovni duše, začína si uvedomovať, že hmota nie je jediná forma, ktorá nás obklopuje. Prebúdza a začína vnímať svoju intuíciu a jej volanie. Človek v danom stave môže zotrvávať a prebúdzať sa týždne, mesiace i roky. Občasne sa do daného prebúdzajúceho stavu vraciame v rámci určitých tém alebo ich hlbších úrovní. Môže sa totiž stať, že sa niekto prebudí na úrovni vzťahov s rodinou, avšak neprebudí sa na úrovni hojnosti či inej nosnej témy.

Človek vediaci sem spadá väčšina ľudí, ktorí si hovoria vedomí. Má tendenciu hltať jednu knihu za druhou, jedného inšpirátora či guru za ďalším a celkovo nasáva informácie zo všetkých strán. Môže vedieť pekne rozprávať, pekne písať, pekne hovoriť a napr. i prebúdzať ďalších, avšak v praktickom živote má veľakrát vo vlastnom živote bordel, pretože v praxi ešte nedokáže (resp. nevie či nechce) teóriu trvale implementovať do svojho bežného života. Vediaci človek inšpiruje prebudených svojou teóriou alebo svojou teóriou nevediacich prebúdza, preto je skupina vediacich ľudí veľmi dôležitá, rovnako ako všetky ostatné, pre zachovanie rôznorodosti a rozmanitosti Základným rozdielom vediaceho a vedomého človeka je, že vediaci má množstvo informácii ale nevie ich ešte trvale používať v praxi a nemá ich zautomatizované.

Medzi stupňom vedomí a vediaci človek často môžeme narážať na pojem ,,duchovná pýcha“, pričom zväčša daný pojem používajú ľudia, ktorých Ego pociťuje, že sa dostalo do úzkych. Pojem duchovnej pýchy by som úplne vypustila zo slovníka už len z dôvodu, že v praxi vidím ako ho často používajú práve ľudia, ktorí majú problém s tými, čo sú vibračne vyššie – tam sa veľakrát vystrčí prstík a ukáže na druhého, že je v duchovnej pýche. Keď prstík stiahneme, resp. si uvedomíme, že síce 1 prst ukazuje na iného ale 3 na nás samých, môžeme sa zamyslieť nad tým, prečo máme tendenciu druhého súdiť z nejakej duchovnej pýchy. Asi nám to bude pri rozvoji na väčší úžitok ako prstík ukazujúci na druhých.

Vedomý človek už sa nenaháňa za ďalšou teóriou, pretože vie toho viac než dosť, informácie sťahuje prevažne zhora a pochopil, že mu je množstvo informácii na nič, pokiaľ ich neaplikuje do bežnej dennej praxe a svojho života. Nepotrebuje sledovať 30 profilov na facebooku a instagrame, ktoré hovoria ako má žiť. Naopak vedome filtruje všetko, čo k nemu prichádza a hľadá odpovede primárne vo svojom vnútri. Pokiaľ si nevie poradiť, neváha požiadať o pomoc alebo sa inšpirovať životom ostatných. Vedomý človek sám ŽIJE ako inšpirácia pre ostatných bez toho, aby sa o to silene pokúšal. Stupne vedomia sa otvárajú vibračne postupne, preto aj vedomí ľudia a vedomí ľudia môžu byť, a aj sú, na rozdielnych leveloch, avšak už to nemajú potrebu posudzovať a deklarovať, nakoľko sa vzájomne ,,cítia“ a rešpektujú presne tak ako zvieratá vo zvieracej ríši podvedome vedia – kde je ich miesto. Antilopy nenájdeme hopskať si s tigrami, mačky ležať v myšacích dierach, hrochy nelezú po stromoch s opicami a včely neplávajú v rybníku. Každý vedomý cíti, v čom vyniká, je tam, kde mu je prirodzene najlepšie, nepreteká sa a nesnaží sa byť čím nie je. Na rozdiel od zvierat, ktoré sa prirodzene inštinktívne rešpektujú, my sa môžeme rešpektovať vedome a vzájomne si pomáhať.

Osvietený človek zabudnite na obraz levitujúceho Guru sediaceho na vrchole hory v Peru. Takto skutočne osvietený človek vyzerať nemusí. Práve naopak, dokonca sa nevylučuje, aby bol vedomý človek osvieteným súčasne. Osvietený človek jedná 100% v súlade s vesmírnymi zákonmi, o ktorých si môžeš prečítať tu. Nepotrebuje nikomu nič dokazovať, nemá potrebu niekomu niečo vyvracať, niekoho presviedčať o svojej pravde alebo sa všetkým zavďačiť. Jednoducho plynie životom, ŽIJE heslom – všetko, čo sa deje, sa deje pre jeho dobro, žije v harmónii so sebou, prírodou i matkou Zemou a tým ako maják svetla žiari i pre ostatných, ktorých jeho bytie priťahuje a niekedy ani sami nevedia prečo.

Zasvätený človek ničím sa nemusí výzorovo ani správaním líšiť od vediacich, vedomých čo osvietených. Závisí v akej fáze zasväcovacieho procesu je, prípadne akými skúškami si v zasväcovacom procese prechádza. Pokiaľ niekto tvrdí, že ho niekto zasväcuje s najväčšou pravdepodobnosťou klame, pretože o zasvätení sa nehovorí ani na káve s kamarátkou, ani v statusoch na facebooku. Jedná sa o citlivý proces, ktorý môže trvať až desiatky rokov, pričom si UČITEĽ vyberá žiaka, avšak žiadne výberové konanie sa vlastne nekoná. Kedysi boli zasvätenci žijúci v chrámoch na to špeciálne určených. Dnes však zasvätením môžete prechádzať v ,,realite bežných dní“. Tu sa napr. môže javiť mnohým ľuďom, že to čo zasväcovaný koná, je v nesúlade s láskou a svetlom, pretože jeho konanie nemusí byť logicky pochopiteľné a uchopiteľné pre ostatných. Najvyššie formy zasvätencov pracujú priamo pre Stvoriteľa a tu už plníte najvyššie blaho.. A keďže Stvoriteť stvoril všetko – biele i čierne, ,,zlé i dobré“ a všetko je to JEDNO A TO ISTÉ – nástroj vesmíru ako sa evolučne posunúť ďalej, všetko čo smeruje k vývoju, je pre nás prospešné i z pohľadu našej ľudskej mysle neprospešné – je vlastne prospešné Tu už neexistuje selekcia na Svetlo a temnotu, je iba čistou fikciou mysle.

Dôležité je, aby sme sa na pomenované rozdiely pozerali ako na rozmanitosť, ktorá nás môže veľa naučiť a môže rozšíriť naše vlastné obzory. Koniec koncov preto sme tu – aby sme sa vzájomne dopĺňali a učili.

PS: Pokiaľ chceš podporiť tento článok, zdieľaj ho na sociálnych sieťach alebo prepošli✨

S láskou
Sandra Kos Dzian🤍

Viac informácií o Sandre Kos Dzian a jej práci nájdete tu:

Sandra Kos Dzian

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopomvýzvam, k rôznym zaujímavým informáciám. 

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂

 

SLEDUJTE NÁS NA