• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
Vnútorný navigačný systém

Každý z nás má v sebe zabudovaný navigačný systém, ktorí je riadený našimi myšlienkami a pocitmi. Keď sa nato pozrieme z uhľa pohľadu, že sme vibračné energetické bytosti, ktoré si za pomoci pocitov a myšlienok magnetizujú do života svoje skúsenosti, situácie a ľudí, veľmi rýchlo pochopíme, načo nám tento navigačný systém slúži. Je to v podstate náš navigátor k spokojnému životu. Ale ako ho začať vedome používať, keď tých myšlienok je také obrovské množstvo a veľa vecí robíme automaticky? Nato nám slúžia naše emócie a pocity. Oni ukazujú v akej vibračnej rovine sa práve nachádzame, akým smerom práve v tento moment ideme, a čo momentálne do svojho materiálneho sveta tvoríme.

Naše pocity a emócie sú ľahko pozorovateľné, pretože to ako sa cítime, vieme každý okamih svojho života. Zastavte sa na chvíľku a precíťte, čo momentálne cítite. Ak je to strach, vina, bolesť, smútok, tak vedzte, že váš navigačný systém vás vedie týmto smerom ďalej, lebo mu to za pomoci vašich pocitov a myšlienok prikazujete. Keď si začnete uvedomovať silu svojich pocitov – emócií a začnete ich vedome meniť na pocity – emócie lásky, radosti, šťastia a blahobytu, váš navigátor vás poslúchne a zmení smer.  

V tomto cvičení sa naučíme používať svoj navigačný systém, a tak pretvárať to, čo v živote už nepotrebujeme, nato, po čom v skutočnosti naozaj túžime. 

Pre zobrazenie celého článku si zakúpte predplatne