• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Čo je mojím poslaním?

Veľakrát si kladieme otázku prečo sme tu a čo tu máme konať. Fokusujeme sa nato tak veľmi, že nám uniká podstata prítomnosti, toho, čo naozaj žijeme a tvoríme. A tak zvykneme čas tráviť bádaním a život nám uniká pomedzi prsty.

Nebojte sa svojich darov a schopností

Každý z nás je jedinečný a zároveň sme navzájom prepojený, či už matkou prírodou alebo nepoznaným svetom nášho vnútra. Akonáhle si začneme robiť poriadok v našich životoch a v našom vnútri, dvíha sa aj naša sebahodnota.

Nepodceňujte silu podvedomia

Naše podvedomie je jeden z nástrojov tvorenia vlastného života. Je v ňom uložené všetko, čo sme si prežili a čo prežívame. Podvedomie na základe našich myšlienok vyberá pocity a emócie, ktoré tvoria našu prítomnosť, a tým aj budúcnosť.

Sebaobviňovanie/ ilúzia utrpenia

Keď sme postavený pred pravdu alebo pred podlosť človeka veľmi rýchlo zvikneme skĺzať k sebaobviňovaniu namiesto toho, aby sme vyjadrili to, čo skutočne cítime a vnímame. Ale ako s tým pracovať, čo je toho celého príčinou? Viac vo videu 🙂

Podstata duše

Veľakrát sa stretávam s otázkami aká je skutočná podstata mojej duše. Prečo som tu? Viac vo videu 🙂

Právo slobodnej voľby/ Najvyšší vesmírny zákon

Vo vesmíre existuje jeden zákon, ktorý sú povinný dodržiavať všetci, vrátane ľudí, ktorí ho manipulujú vo svoj vlastný prospech. Títo ľudia vám ukazujú zavádzajúcim spôsobom pravdu tak, aby to vyzeralo, že ste dostali na výber, lebo ste spoznali obe strany mince, ale aj napriek tomu sa rozhodli konať v prospech týchto ľudí.

Myseľ tvorí svety

Fantómové bolesti a únava sú súčasťou sebapoznanie, keď sa začnete čistiť, všetko, čo si v sebe nosíte sa začne vyplavovať na povrch a mnohokrát zanedbáme tieto signály tela a zvyknú nám uškodiť.

Ako vznikala ilúzia tohto sveta

Ako vznikala ilúzia tohto sveta Luviva- Život s Luvivou Teória relativity bola prielomom vo vnímaní nehmotného sveta. Dodnes zostala táto teória pre spoločnosť ako takú v úzadí a nepochopená…

1 2 4