• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Korunná čakra

Korunná čakra No a v neposlednom rade prichádza siedma čakra, ktorá sa označuje aj ako korunná. Nachádza sa na úplnom vrchole hlavy. Jej základnou vlastnosťou je schopnosť byť prepojení, čo je myslené najmä po tej duchovnej stránke. Ak otvoríte svoju korunnú čakru, získate prístup k vyššiemu vedomiu. Siedma čakra tak ovplyvňuje spirituálne spojenie, vnútornú, ale aj vonkajšiu krásu. Čistiaca […]

Čakra tretieho oka 

Čakra tretieho oka  Čakra tretieho oka sa nachádza na čele medzi očami. Označuje sa aj ako čakra obočia. Ovplyvňuje spojenie s intuíciou a schopnosť vidieť celkový obraz. Zároveň dokáže regulovať aj predstavivosť či múdrosť. Túto šiestu čakru si môžete predstaviť aj ako oko duše. Dokáže totiž zaznamenávať energiu za úrovňou povrchu. Čistiaca nahrávka Počúvajte túto nahrávku pravidelne, prečisťuje […]

Krčná čakra

Krčná čakra V poradí piata čakra je hrdelná alebo inak povedané Višuddha. Nachádza sa v oblasti hrdla, pričom ovplyvňuje komunikáciu, pravdu a sebavyjadrenie. Ak je hrdelná čakra zablokovaná, môžete mať problém nájsť správne slová a vyjadriť to, čo skutočne cítite. Práve preto je táto čakra viac než potrebná. Ak je otvorená, vždy sa budete vyjadrovať pravdivo a jasne, čo máte možnosť […]

Srdcová čakra

Srdcová čakra Ako už z názvu vyplýva, srdcová čakra sa nachádza priamo nad srdcom a v strede hrudníka. Tvorí akýsi most medzi hornými a spodnými čakrami. Je o nej známe, že dokáže ovplyvňovať schopnosť prijímať, ale aj dávať lásku. Ak je vaše srdce otvorené, môžete zažívať empatiu a súcit. Naopak, ak by bola srdcová čakra Anahata zablokovaná, budete mať problém plne sa otvoriť […]

Solar plexus čakra

Solar plexus Tretia čakra, ktorá sa nazýva aj ako čakra solárneho plexu alebo Manipura hovorí o schopnosti dôverovať si. Taktiež predstavuje kontrolu nad životom. Nachádza sa v hornej časti brucha, konkrétne v oblasti žalúdka. V prípade, že je čakra solárneho plexu zablokovaná, pociťovať môžete pocity viny a najmä pochybnosti o vlastnej osobnosti. Naopak, ak je táto čakra u otvorená, dokážete slobodne vyjadrovať […]

Sakrálna čakra

Sakrálna čakra Sakrálna čakra sa nachádza približne 5 cm pod pupkom, teda na spodnej časti brucha. Je o nej známe, že napomáha pri vyššej informovanosti toho, aký máte vzťah k vlastným emóciám, ale aj tým, ktoré patria iným ľuďom. Čakra Svadištána dokáže regulovať tvorivosť či sexuálnu energiu. Ak máte zablokovanú túto čakru, pravdepodobne pociťujete vyšší nedostatok kontroly. Okrem iného, […]

Koreňová čakra

Koreňová čakra Ako už z názvu vyplýva, koreňová čakra je základným centrom a zdrojom životnej sily. Na ľudskom tele sa nachádza v oblasti spodnej časti chrbtice, pričom vyvoláva pocit uzemnenia. V prípade, že je táto čakra otvorená, máte vyššiu schopnosť prijímať rôzne výzvy a ostať silní. Ak je koreňová čakra zablokovaná, je možné, že budete cítiť ohrozenie a väčšiu slabosť v neľahkých životných situáciách. […]