• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Magnetická hojnosť

Mayovia hovoria, že sme vzišli z vody a náš príbeh je zapísaný na vlnách – oceán má mnoho vĺn , ktoré sa pohybujú v rytme a v akejsi súhre pod vplyvom kozmických síl. Každá vlna má SVOJ PRÍBEH, ktorej súčasťou ste vy – jedná sa o opakujúci sa 13-dňový cyklus, ktorého sme súčasťou – každý […]

Integrácia príležitosti

Mentálna rovina 2. LUNÁRNY TÓN VÝZVA – mentálna rovina = POCHOP VÝZVA Vyzvať myseľ identifikovať všetko, čo by mohlo poškodiť sny, projekty, cesty ( vrátane ľudí ) a výzva prijať myšlienku na MENTÁLNEJ ROVINE tým, že sa dokážete na situáciu alebo na človeka pozrieť z kladnej aj zo zápornej stránky alebo uhla pohľadu Vyzývanie mysle, […]

Energia hojnosti

Mentálna rovina 3. ELEKTRICKÝ TÓN ČO POTREBUJEM? – generuje POHYB VÝZVA Vyzýva nás, aby sme sa zamysleli nad možnou pomocou, či spoluprácou pre náš projekt a nad možnosťami riešenia. Ak sme schopní vizualizovať na mentálnej rovine, potom nám to môže pomôcť v AKTIVOVANÍ a v motivácii, aby sme dokázali prijať pomoc. Elektrický tón aktivuje energetický […]

Autopilot hojnosti

Mentálna rovina 4. AUTOMATICKÝ TÓN  vlastná energia VÝZVA Vysvetľuje aký je najlepší spôsob ako robiť veci, zahŕňa merania, prieskum, rozširovanie činnosti. Symbol stability, ohľaduplnosti, porozumenia. Symbolizuje 4 hlavné sily – 4 prvky, ktoré sú základňou pyramídy – oheň, vzduch, vodu a zem. To čo je v našom vnútri, sa premieta do vonkajšej formy, konáme podľa […]

Prúd hojnosti

Emocionálna rovina 5. UDÁVANIE TÓNU / SMERU VÝZVA Schopnosť veliť, pohyblivosť, sústredenie, integrácia, moc, autorita, potenciál, zdroj. Jedná sa o zákon vodcovstva vďaka svojej vnútornej sile sa pohnúť vpred a usporiadať svoj život podľa našich predstáv. Aby sme to dokázali, musíme veriť sami sebe, byť silní a sebaistí, umiestniť sa do Centra Srdca a odtiaľ […]

Rytmus hojnosti

Emocionálna rovina 6. RYTMICKÝ TÓN VYROVNANIE = plnenie záväzkov VÝZVA Jedná sa o prvý krok k vnútornej Transformácii, symbol vnímavosti, tvorbu koreňov v mnohých dimenziách, harmonizuje a vyvažuje vnútorné sily a zdroje Učí nás hľadať rovnováhu v našich životoch, udržovať náš vnútorný tok. Učí nás organizovať a rešpektovať svoj čas a svoje vnútorné pocity, učí […]

Frekvencie hojnosti

Emocionálna a fyzická rovina 7. REZONANČNÝ TÓN REZONANČNÁ ENERGIA = KANÁL = CÍTIŠ CEZ TELO VÝZVA Umožňuje nám ponoriť sa do našich procesov, urobiť si malú pauzu na počúvanie vnútorného hlasu, inšpiruje k magickému spojeniu s energiami Vesmíru Jedná sa o kanál, stred stredu, chrbtová kosť, kde sa prijímajú a odosielajú informácie Jedná sa o […]

Srdce hojnosti

Fyzická rovina 8. GALAKTICKÝ TÓN GALAKTICKÁ ENERGIA  VÝZVA Galaktický tón nám pomáha zvedomovať si nevedomé. Vyzýva nás, aby to čo si myslíme, čo cítime, čo hovoríme a čo konáme bolo v súlade… Symbol galaktickej informácie, cesta jedného Srdca, zjednotená bytosť, spravodlivosť, integrácia, kreativita… Tento tón sa pýta: „Akú akciu musím vykonať na ceste k cieľu?“ […]

Svetlo hojnosti

Fyzická rovina 9. SOLÁRNY TÓN SLNEČNÁ ENERGIA  VÝZVA Jedná sa o priestor, v ktorom skúmame, prečo robíme to, čo robíme a ako sa nám to páči, a či nás to posúva vpred. Na ďalší posun potrebujeme Zámer, motiváciu, inšpiráciu, trpezlivosť a ticho. Posolstvom je odhaliť skutočný zámer nášho života, ísť hlboko do svojho vnútra, poznať […]

Pravdou k hojnosti

Duchovná rovina 10. PLANETÁRNY TÓN ZLEPŠENIE VÝZVA Ukazuje nám prejav činov, ktoré sme vykonali a výsledky našej práce premieňa na energiu a vytvára pohyb v hmote. Učíme sa chápať, že všetko, čo sme získali je spôsobené našimi činmi a ukazuje nám našu súčasnú realitu. Venujte pozornosť tomu, čo si chcete uvedomiť, choďte do svojho vnútra, […]