• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Mayovia hovoria, že sme vzišli z vody a náš príbeh je zapísaný na vlnách – oceán má mnoho vĺn , ktoré sa pohybujú v rytme a v akejsi súhre pod vplyvom kozmických síl.

Každá vlna má SVOJ PRÍBEH, ktorej súčasťou ste vy – jedná sa o opakujúci sa 13-dňový cyklus, ktorého sme súčasťou – každý so svojim potenciálom a darmi.

Čísla 1- 6 majú veľký vplyv na minulosť, čísla 8 -13 majú veľký vplyv na budúcnosť, číslo 7 je číslo, ktoré vidí do minulosti aj do budúcnosti a vie, že staré musí skončiť, aby začalo nové.

Vlna vždy začína magnetickým tónom.

Každá vlna tvorenia má 13 dní (13tónov) a každý deň má konkrétnu otázku na ktorú sa máte zamerať 🙂

Mentálna rovina

1. Magnetický tón

JEDNO SRDCE – mentálna rovina = POCHOP

Nazýva sa magnetický, pretože frekvencia žiarenia priťahuje – možnosti, nástroje, situácie a rozširuje ju do všetkých smerov…

1

Symbol jednoty, začiatku , príťažlivosti, stanovenia cieľa, stvorenia, princíp všetkých vecí, akéhokoľvek účelu, nedeliteľná podstata – jedno srdce = jedna vibrácia.

Magnetický tón je frekvenciou žiarenia, ktorá priťahuje všetky možnosti, koncentruje svoju energiu vo svojom strede a rozširuje ju do všetkých smerov, priťahuje nám nástroje, okolnosti, ľudí potrebných na splnenie nášho cieľa, nič neexistuje náhodne…

VÝZVA

Zistiť prečo ste tu, stanoviť si cieľ a uctiť svoj život.

Veriť a uskutočniť ich, nechať dozrieť čas, vydať sa na cestu poznania, rozvíjať sa potrebný čas a priťahovať cieľ.

Keď si stanovíte cieľ, budete schopní odhaliť všetko, čo Vám môže pomôcť cieľ dosiahnuť.

AKCIA

Prilákania je pôsobiť ako magnet, priťahovať si do života ľudí aj situácie, potreba cítiť vo svojom vnútri radosť, túžbu, poriadok, aby ste si priťahovali ľahkú cestu a neudržiavať sklamanie, chaos, negativitu a lenivosť. To čo budete niesť vo svojom vnútri, si budete priťahovať…

ÚČEL

Zákonom účelu je UVEDOMIŤ SI, že všetko čo si prajeme sa môže stať, ak veríme a začneme tvorivý proces k tomuto cieľu. Je to ako začiatok tehotenstva. Môžeme to spochybniť, ale začne to v nás rásť a meniť sa, pričom to mení aj nás a my sa vydáme na cestu poznania, aby bol náš život lepší. AK chceme čeliť účelu, je potrebné, aby všetky sily išli k spoločnému cieľu. 

Takže keď si stanovíme cieľ, mali by sme byť schopní odhaliť všetko, čo nám môže pomôcť dosiahnuť ho a zapojiť sa do procesu evolúcie – MUSÍME TO CÍTIŤ VO VNÚTRI.

ÚLOHY

Majský tón č. 1

Zistite prečo ste tu, stanovte si cieľ, zámer, ak máte nejaké projekty, napíšte si ich do denníka, uctite si seba a svoj život 🙂

Napíšte si aspoň 3 veci, za čo ste Vďační. Pri všetkých vďačnostiach, čo si budeme nasledujúce dni písať , si zároveň aj napíšeme, prečo sme za ne vďační. Budeme si vďačnosť rozoberať do detailov 🙂

Všetko, čo v živote robíme a máme radi má v nás svoje prečo 🙂

Napíšte si aspoň 3 veci, za čo ste Vďační.

Kreatívna úloha

Dnešná úloha a nasledujúce 2 dni budú úlohy zamerané na spoluprácu pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Každá z našich končatín sa spája s jednou polovicou mozgu. Pravá ruka s ľavou hemisférou a opačne. Jedno z najjednoduchších cvičení patrí kreslenie oboma rukami súčasne. Spočiatku bude výtvor nesúmerný, ale po krátkom každodennom tréningu budete sami zo seba milo prekvapení.

Vezmite si do oboch rúk fixu alebo ceruzku, čokoľvek čo doma nájdete po ruku. Pri prekresľovaní obrázka č.1 sa snažte súčasne pohybovať oboma rukami. Každá ruka bude prekresľovať totožný obrázok. 

Prílohy a obrázky k úlohe nájdete v pracovnom liste.

Pracovný list úloh na stiahnutie tu:

BONUS

Svetelné kódy vesmíru

Nazývané aj jazykom duše a vesmíru v jednote, sú prenesené vibrácie z energetického pola bytia do pola jednotlivca. Sú prenášané znakovou, obrázkovou a rečovou formou.

V skutočnosti sú uložené v každom z nás. Každý si ako dieťa kreslieval nejaké tie špirálky, pri tanci mával rukami nevysvetliteľnými smermi alebo si len tak vymýšľal vlastnú reč. To neboli náhody, ale forma prejavu vášho jazyka duše formou svetelných kódov.

Tieto kódy majú schopnosť formou vibráciíí ladiť vaše podvedomie na určitú frekvenciu, ktorú vyžarujú. Zároveň pôsobia na multidimenzionálnej úrovni, čiže vo viacerých vrstvách vášho DNA. Liečia, vyplavujú nánosy a vytvárajú priestor na precítenie radosti, lásky, pochopenia a prijatia seba samých, ale aj svojho vnútorného, a tým vonkajšieho sveta.

Viac o svetelných kódoch sa dozviete v tomto článku:

SVETELNÝ JAZYK

Alebo v tomto zaujímavom rozhovore:

ROZHOVOR O SVETELNOM JAZYKU

Magnetka hojnosti

Počúvaním tejto nahrávky sa vám bude postupne otvárať srdce na úrovni mentálnej roviny a zároveň sa otvorí aj frekvencia magnetizmu vo vibráciách lásky, hojnosti a prijatia.

Je veľmi dôležité byť toto obdobie prítomnými, pretože si budete magnetizovať rôznych ľudí a situácie na základe vašich aj minulých presvedčení. Čo je potrebné, aby sa prečistili usadeniny podvedomých vzorcov a presvedčení, ktoré si  v sebe nosíme. Dôležité je spozorovanie a prijatie toho, čo sme si doteraz tvorili.

Potom nastáva automatické prelaďovanie sa na krajšie pocity a emócie, ktoré magnetizujú už to nové, to, čo je pre nás skutočne dôležité, nie to naučené.

Túto nahrávku počúvajte najlepšie ráno a večer. Vnímajte pocity, ktoré vo vás vyvolá a pracujte s nimi za pomoci vašej fantázie. Nechajte sa unášať svojimi víziami, ktoré možno neprídu hneď, ale postupne 🙂

Trpezlivosť a vytrvalosť je kľúčom k poznaniu.