• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
12. BOH A TY – BOH A TY – HOJNOSŤ, FINANCIE, PROSPERITA
Play Video
12. BOH A TY - BOH A TY - HOJNOSŤ, FINANCIE, PROSPERITA

Všetky naše nadobudnuté schopnosti, naučené princípy
a znovuzískanú silu mysle zameriame tentokrát na pritiahnutie hojnosti do našich životov a správne nastavenie – uchopenie
finančnej oblasti do našich rúk.

Doposiaľ sme priebežne hovorili o rôznych druhoch flow. O flow
energetickom, kreatívnom alebo časovom a teraz sa posunieme ďalej a pridáme k tomu: CASHFLOW. Peniaze sú totiž energia. Je to prúd, je to tok, takisto ako aj tok času alebo tok energie. A preto je potrebné aj tento flow vedieť spravovať. Naučiť sa správne usmerňovať svoj cashflow, svoj prúd peňazí.

V tomto module si povieme o základných princípoch, ktoré nás môžu doviesť k finančnej slobode. To je niečo, čo chce snáď každý, pretože nám to dáva
obrovské možnosti. Avšak cesta k finančnej slobode, k tomuto ultimátnemu cieľu, vedie cez správne
pochopenie peňazí a narábanie s nimi.

V podstate by sa to dalo zhrnúť do 4 kategórií, naučiť sa AKO:
1. ako zarábať 2. ako riadiť 3. ako spravovať 4. ako rozmnožovať peniaze.

A touto optikou, keď sa následne zjednodušene pozrieme na chudobných a bohatých, zistíme, že:
Chudobní majú 1 príjem, pracujú pre peniaze – bohatí majú viacej zdrojov príjmu a peniaze pracujú
pre nich.
Chudobní neriadia svoj tok peňazí, alebo minimálne – bohatí diverzifikjú svoje financie a rozdeľujú ich na viacej hromádok.
chudobní nespravujú, nevedú si bilancie a nevidia, kam tečú ich výdaje – bohatí rozumne hospodária v dlhodobom horizonte.
Chudobní prinajlepšom buď šporia alebo vkladajú peniaze na podielové fondy – bohatí s vedomým
zámerom rozmnožujú peniaze, tvoria vlastné bohatstvo.

Toto bolo pár základných rozdielov medzi zmýšlaním chudobných a zmýšlaních bohatých ľudí.
Schválne hovorím zmýšlaním, pretože byť chudobný alebo byť bohatý – je v prvom rade stav bytia.
Nie je to ani tak o výške tvojho konta, ale o uvažovaní v oblasti peňazí. Keď si dočasne bez peňaží,
ešte neznamená, že si chudobný. Byť chudobný je trvalý stav, vnútorné nastavenie, zatiaľ čo byť bez
peňazí je dočasné. Existuje mnoho ukážkových príkladov, kedy bohatý človek prišiel razom o úplne
všetko a na istý čas bol totálne bez peňazí. Stale sa ale chudobným? Nie. Jeho správne nastavenie,
uvažovanie a finančné vzdelanie mi umožnilo, za istý znova vybudovať to, čo stratil a mnoho krát, ešte viac. Hovorím teda hlavne o nastavení mysle, nie o stave konta. Je to istý filter vnímanie reality, istá optika cez ktorú sa bohatý človek díva na svet okolo seba. Skutoční bohatí ľudia majú totiž úplne odlišné návyky, než ľudia bežní. Optimalizujú svoje financie, neplatia za nezmysly a zbytočnosti, majú pevne pod kontrolou kolonku svojich výdajov, vážia každú investíciu, čomu nerozumejú – do toho neinvestujú, vyhľadávajú príležitosti a vidia príležitosti tam, kde bežný človek nevidí, tešia sa z každej koruny, svoj cashflow zameriavajú na budovanie aktív namiesto pasív a tak ďalej, celý rad odlišných návykov a rozhodnutí. 

 

To najdoležitejšie zo všetkého, čo predčí všetko ostatné je však INVESTÍCIA DO VZDELANIA. Investovať svoj čas, peniaze, energiu do neustáleho učenia a vzdelávania sa vo finančnej oblasti. To je kľúč, k pokladnici s názvom BOH A TY.

SUVE

Autor projektu

 „Ak v najbližších rokoch urobíš to, čo väčšina ľudí nerobí, potom budeš môcť po zvyšok svojho života robiť to, čo väčšina ľudí robiť nemôže.“ 

Wade Cook