• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
1

Ellori od toho dňa trénovala Splynutie s nasadenými Portmi. Čoskoro dokázala vytvárať Splynutie naprieč dimenziami vrátane tretej. Bytosti, ktoré na Portáli pracovali niekoľko storočí, jej predpovedali žiarivu budúcnosť. Ellori túžila, aby jej žiarivu budúcnosť predpovedal hlavne Muaru. 

Muaru zostal na Portáli ešte pár týždňov a potom sa aj s celou posádkou odobral cestovať po Gaie. Ellori s jeho odchodom vnímala určitú prázdnotu, ale zároveň aj úľavu. Znepokojovalo ju, aký na ňu má Muaru vplyv. Vždy trval na tom, že s Portmi je ešte krajšia, výnimočnejšia, mocnejšia. Že keď si na sebe necháva Porty, stáva sa pre neho magnetickou. Ale Ellori sa po toľkých dňoch s portami cítila zoslabnutá, bez energie. Porty skutočne spôsobili zosilnenie všetkých zážitkov, a zosilnenie fyzickej žiary – ale po ich vypnutí nasledoval prepad, pocit prázdnoty a znechutenia bežným životom. 

Keď Muaru odišiel a ona zažila celý mesiac bez Portov, cítila, že sa zase navrátila do rovnováhy a stability. A monotónnosti. 

Na Portáli sa od prichádzajúcich bytostí začali šíriť zvesti o vojnách na Orione. Spoločne s nimi prichádzali bytosti, ktoré tvrdili, že konštelácia hviezd predpovedajú pád vedomia na Gaie. Ellori tomu spočiatku nevenovala pozornosť, pretože pád vedomia na Gaie bol predpovedaný už keď bolo malé dievča, a za posledných niekoľko sto rokov sa Gaia tešila výbornému zdraviu a silnému vedomiu. Avšak vedela, že tímy hviezdnych národov neustále pracujú na tom, aby mohlo prebehnúť kolektívne zabudnutie. Predpokladala teda, že ak nejaký pád nastane, príde zvnútra – miestni obyvatelia zabudnú na svoje božstvo a začnú sa podľa toho správať. 

Ellori vedela, že jej národ je technologicky pokročilý. To Arkturiáni prišli so systémom Portálov. Vedeli, ako pomocou Vedomia, ktoré je obrátené dovnútra, prepojiť svoje telo a Božstvo, a zároveň do tohto Splynutia zahrnúť všetky ostatné dimenzie tohto vesmíru. Proces Splynutia vytváral silné pole, ktoré spôsobovalo preťanie dimenzií vrátane časových línií. Pokiaľ toto Splynutie vytvorila dostatočne silná skupina, spoločne s prispením minerálov a telies vody, vznikol Portál, ktorý umožňoval cestovanie medzi planétami v rôznych dimenziách. 

Národ Arktúru pomohol postaviť celú Atlantídu tak, ako ju Ellori poznala. Z pôvodnej civilizácie Mu (Lemurie), ktorú na Gaie založili národy z Lýry, Plejád a Andromédy, sa postupom času odštiepila kolónia Atlantídy. Zatiaľ čo bytosti Lemurie žili v úplnom súlade s tým, čo na Gaie bolo, a stavali si sídla po spoločnom dohovore s minerálmi a vodou, Atlantída bola niečo ako mesto budúcnosti. Rôzne hviezdne národy prinášali do Atlantídy technológie zo svojej domoviny – a taktiež vysoké nároky na komfort. Zatiaľ čo v Lemurii sa predpokladalo, že odložíte technologické vymoženosti a splyniete s duchom prírody, v Atlantíde sa od vás vyžadovala sofistikovanosť. Portály umožňovali voľné cestovanie medzi svetmi a tiež voľný prístup informácií. Mnohé národy prinášali na Gaiu živočíšne druhy zo svojej domoviny, a tiež nové kódy DNA, ktoré tu túžili rozvíjať. 

Práca s DNA bola pre hviezdne národy úplne bežná. Rozvíjali svoj vlastný druh, as láskyplným zámerom pomáhali rozvíjať aj nové druhy vo vesmíre. Na Gaie mohli žiť niekoľko sto až tisíc rokov. Avšak zistili, že ich hviezdne telá v hustej atmosfére rýchlejšie starnú a opotrebovávajú sa. Preto začali miešať miestnu DNA k tomu hviezdnemu. Keď ste vo svojom hviezdnom tele mali primiešanú miestnu DNA, ľahšie sa vám dýchalo. Lepšie sa vám pohybovalo po Gaii. A, ako sa neskôr zistilo, lepšie sa vám hralo Hru na zabudnutie. 

Nikto však nepredpokladal, kam takéto experimenty môžu zájsť. Ako na Gaie pribúdali bytosti s Portmi a zosilňovala Hra o moc, niektoré skupiny národov začali túžiť po vládnutí. Rozhodli sa, že stvoria nový typ tela. Chceli vytvoriť telo, ktoré by bolo v úplnom súlade s plánovaným kolektívnym zabudnutím. Telo, ktoré by už od začiatku verilo, že nie je súčasťou Božstva. Telo, ktoré by nepotrebovalo Porty, pretože by od začiatku malo zníženú úroveň vedomia. Skrátka by tomuto telu nakódovali zabudnutie už do samotnej DNA. 

Keď stvorili prvé také telá, zistili, že sú na miestne podmienky skvele prispôsobené. Miestna štruktúra už bola predchnutá algoritmami Hry o moc. Avšak nebolo veľa hviezdnych duší ochotných vziať na seba také telo. A tak hviezdne národy volali po dušiach nových, mladých, ochotných ísť „na brigádu“ do novo vznikajúcich tiel. A pretože mladé duše boli neskúsené, ochotne s takouto príležitosťou súhlasili. 

A tak vznikli prvé bytosti Peeple. Najskôr ako radostný, láskyplný experiment. Ukázalo sa, že keď sa týmto bytostiam nastaví myslenie určitým spôsobom, sú ľahko ovládateľné. Niektoré skupiny hviezdnych duší, ktoré už boli posadnuté Hrou o moc, vymysleli plán. Vytvoria mnoho bytostí Peeple a budú mať národ verných služobníkov. Vytvorí nové hierarchie. Vytvorí filozofie a náboženstvo, zámienky na túžbu a zámienky na usilovanie, a skrátka skúsi, čo to urobí. 

Spočiatku sa to celé javilo nevinne. Keď na Gaie prevládalo Vedomie, a väčšina bytostí si stále uvedomovala svoj božský pôvod, aj bytosti Peeple dokázali prekonať programy Hry o moc a postupne uveriť v Božstvo. Ellori si všimla, že niektorí členovia elity Arktúru aktívne tvoria celé mestá bytostí Peeple. Niektorí v nich podporovali vedomie Božstva, a niektorí sa snažili, aby sa Peeple o Božstve ako súčasti svojej bytosti nikdy nedozvedeli. V očiach Ellori bolo takéto konanie značne neetické. Ale keď počas politických debát takú myšlienku vyslovila, elitní členovia rady sa jej vysmiali. Bytosti Peeple sú starostlivo vytvorené bytosti, ktoré majú možnosť kedykoľvek sa k Božstvu navrátiť , tvrdili. Ellori sa to celé nezdalo. Začínala pochybovať o tom, či najvyšším zámerom jej vlastného národa je stále láska. 

„Ellori, trochu sa v tom strácaš,“ prehovoril profesor Bu. 

„Ja sa ale snažím pochopiť to ako celok,“ povedala Ellori a zamračila sa. Vedela, že na preskúmanie minulých inkarnácií a naplánovanie tej ďalšej má celú večnosť, ale profesor Bu zrejme trval na tom, že sa v jeho pracovni bude sústrediť na vzťahy. 

„Ženská esencia,“ pripomenul Bu. „Ako celok to rovnako pochopiť nemožno. Je to jedna dokonalá mozaika, ktorej najvnútornejšiu podstatu má len Božstvo. Ty si jeho lúčom. Nemusíš sa zaoberať celkom. Poď sa radšej pozrieť na svoje vzťahy.”

„No jo,“ zamračila sa Ellori. To bolo presne to, od čoho sa práve v spomienkach snažila utiecť.  Znova sa pozerala na svoj život na Portáli. Ďalej vytvárala Splynutie a trénovala ho aj s rôznymi nasadenými portami. Okrem portov Romance skúšala aj porty Zabudnutia, Zloby alebo Smútku. Každý z nich zosilňoval jej fyzické pocity iným spôsobom. Dúfala, že keď bude dostatočne trénovať, zostane pri ďalšom stretnutí s Muaru úplne pokojná. 

Premýšľala, či by sa s ním naozaj vybrala do Orionu, keby za ňou znova prišiel. Počula o vojnách v Orione už dosť na to, aby vedela, že o bez portov na tele pôjde o intenzívnu skúsenosť. A keď bol naposledy Muaru na Portáli, opakovane ju presviedčal, že s portami na tele je ďaleko viac magnetická. Čo ak po nej bude chcieť, aby ich mala na sebe aj na ceste do Orionu?  Ellori sa pozerala na Portál a vnímala jeho tajomnú krásu. Možno, že už na Gaie zažila všetko, čo potrebovala. Napríklad by ju výlet do iných svetov obohatil. Predsa to na tom vojnovom ťažení nemôže byť také zlé, ako sa hovorí. 

Ellori sa vydala do stabilizačnej siene, aby si vypočula novinky od čerstvo prichádzajúcich. Atmosféra v sieni bola v ten deň obzvlášť nepokojná. 

„Nepôjde len o zabudnutie na úrovni mysle,“ hovoril práve jeden z diplomatov pri stole. „Vyzerá to, že celá Gaia si praje zabudnúť. Pravdepodobne dôjde aj k otrasom v samotnej minerálnej štruktúre.” 

„Nedivil by som sa,“ zasmial sa iný diplomat z národu Lýry. „Už dlho vkladáme do minerálov kódy zabudnutia. Predpokladám, že nás má Gaia plné zuby.” 

„Ale čo to pre nás znamená?“ spýtal sa tretí. 

„Čo by. Pravdepodobne dôjde k pár otrasom, nejaké malé záplavy, drobné požiare… časť Atlantídy bude asi zničená, ale inak by som nečakal nič zvláštne.” 

„Ja vám neviem, páni. Vraj pôjde o niečo veľké. Má to byť skutočné zabudnutie. To znamená, že možno budú zničené odkazy, ktoré by mohli pripomínať, ako sa to celé stalo.” 

„To je nezmysel. To by museli byť zničené celé mestá. Celé kontinenty! Lemuria má svoje sídla na celej pologuli. Atlantis má obrie Portály, ktoré mieria priamo na Plejády. Ako by si to celé chcel zničiť?” 

„No, predsa sme hostí na Gaie. Podľa mňa, ak sa ríša minerálov rozhodne, že planéta zabudne ako celok, tak si to skrátka zariadi.”

„Dobre teda, ale kto by tu zostal? Čo by tu zostalo? Prečo by sa to celé stalo?” 

„Povedal by som, že by sa to stalo preto, že na tom už niekoľko tisíc rokov aktívne pracujeme. Ale ostali by tu nevedomé bytosti. Asi… už len Peeple.” 

„To by sa teda Gaia musela poriadne rozhojdať, keby chcela zničiť všetko toto.“ 

V tej chvíli Ellori zacítila na svojom ramene niečiu ruku. 

Otočila sa, a pozerala sa priamo do tmavo hnedých očí Muaru. 

„Ellori, to som rád, že som ťa tu našiel. Prejdeme sa?” 

Ellori ho nasledovala do záhrad Portálu. Vnímala, že sa bez portov cíti vyrovnane, takmer neutrálne. 

„Počul si to? Vraj sa Gaia otrasie v základoch,“ zasmiala sa. Rodičia jej o veľkom páde rozprávali už pred stovkami rokov. Neprišlo jej to pravdepodobné. 

„Ellori, musíš so mnou do Orionu. Gaia sa naozaj otrasie, a nielen to. Celá krajina Mu bude potopená a zabudnutá.” 

„Ale to nie je možné!“ vykríkla Ellori. „Mu sa tiahne cez pol planéty! A Atlantis má veže z krištáľu, ktoré sa tiahnu až k nebu… a vôbec, čo všetky národy tu? Čo moji rodičia? Čo… čo…” Ellori sa zachvel hlas. Chcela povedať – Čo my dvaja ? A tá myšlienka ju samotnú zaskočila. Nechcela myslieť na žiadne my dvaja. Chcela byť čisté vedomie. Čisté Splynutie s Božstvom. 

Muaru k nej pristúpil, a zdalo sa, že sa ju chystá objať. Ellori nebola na takéto správanie zvyknutá. V rodine si na fyzické prejavy náklonnosti nepotrpeli. Keď o tom tak premýšľala, vlastne nikdy nevidela otca, že by jej matku objal. Fyzické emócie boli jej národu cudzie. Avšak to bolo predtým, ako všetci začali používať porty. 

„Snažíš sa ma upokojiť fyzickou prítomnosťou?“ spýtala sa ho. Muaru sa zasmial. 

„Snažím sa ťa motivovať k odletu na Orion.“ Objal ju a vykonal zvláštnu vec – pritisol svoje ústa na jej. Ellori si pomyslela, že je to asi nejaký Orionský zvyk. Ale potom si všimla, že fyzická časť jej tela radostne tancuje. Jej srdce i podbruško skákali blahom, ako keď vytvárala Splynutie. Teraz sa energia Splynutia rozlievala po jej tele aj bez jej úsilia. Vie vôbec Muaru, čo robí? 

Chvíľku tak stáli, a Ellori si všimla, že energia Splynutia môže vznikať aj bez meditácie, len na fyzickej úrovni. Bola až zbesilo intenzívna. Dokázala by takú intenzitu zažiť aj bez neho ? Muaru ju k sebe pritisol silnejšie, a ona si s prekvapením uvedomila, že to jej telo víta. Že tomu ide dokonca naproti. Akoby súhlasilo s tým, že Muaru bude mať kontrolu nad jej energiou. Cítila jeho dlaň na chrbte, a pripadalo jej absurdné, ako veľmi energia z toho dotyku vyžaruje. 

„Tak čo, poletíš so mnou?“ spýtal sa jej. 

„Poletím.“ povedala a vedela, že je stratená. Že namiesto jej rozvážneho, svetelného ja zodpovedá zbesilý súčet všetkých jej zistených zmyslov. V tomto stave by ho nasledovala kamkoľvek. 

„Si úžasná, keď zabudneš,“ povedal Muaru. „Pôjdem povedať ostatným, že máme nového člena posádky. Odlietame pozajtra.” 

„Ale …“ Ellori zažmurkala. Pozajtra je dosť skoro. Ani nevie, čo si má zabaliť na cestu do iných dimenzií. Musí sa poradiť s rodičmi. Musí to oznámiť na Portáli. Čo vlastne Muaru myslel tým, že je úžasná, keď zabudne? Snažil sa jej do tohto stavu dostať zámerne, aby súhlasila s odletom? 

Muaru sa vzdialil. Ellori si prešla rukou cez brucho a uvedomila si, že na sebe nemá porty. Celý ten orchester emócií teda vznikol len tak. Možno má Muaru nejakú zvláštnu technológiu, ktorú ona nepozná. Možno naozaj cíti intenzitu aj bez portov, a vie to isté vyvolať aj v niekom inom. Ellori to rozhodne musí rozlúštiť. 

Autor: Veronika Wildová
Web: veronikaheavenwithin.com

 

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopomvýzvam, digitálnym časopisom a k rôznym zaujímavým informáciám.

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *