• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
CLANEK-15

Vesmírne plavidlo, ktorému velil Muaru, ticho plávalo k súhvezdiu Lýry.

Hutné, divoké energie Orionu slabli a Ellori sa na palube lode cítila opäť pokojná.

Z diaľky sledovala Muaru ako dáva rozkazy posádke a preskleným múrom ramena lode pozorovala vesmír. Pred odletom z Orionskej pevnosti Achnatonu našla odľahlejšiu sieň v nej množstvo technologických tabuliek. Najskôr sa zľakla, že aj v Orione majú sklady na Porty, ale miestni správcovia jej prezradili, že ide o „Sieň vedomostí Síria“, ktoré na rôznych miestach vytvárali národy Síria. Národy z miest Sirus A a Sirius B boli veľmi priateľské, vedomé národy, ktorých najväčšou vášňou bolo skúmať vesmír a súvislosti s vedeckým zaujatím, informácie zhromažďovať a v láskyplných balíčkoch ich odovzdávať ďalej. Ellori ešte na Gaie študovala na univerzite, kde ju učilo hneď niekoľko zástupcov Síria a ich energia jej bola vždy blízka. V sieni Vedomostí si teda vzala tabuľku, ktorá obsahovala mnoho príbehov zo všetkých kútov vesmíru a počas plavby na Lýre ju so zaujatím skúmala.

Práve si na tabuľke prehrávala informácie o histórii Lýry, keď Muaru začal dávať rozkazy.

„Dobre, vážení, blížime sa k súhvezdiu Lýry. Pre úspešné pristátie sa musíme chytiť časové línie 7. Kto z vás potrebuje zotrvať na linke 6, prosím urobte tak do hodiny od teraz. V linke 7 sa nachádza kráľovské sídlo Kráľovnej a potrebujeme byť všetci v jednotnom energetickom naladení.”

Ellori nevedela, čo je tým presne myslené. Ďalej si sústredene čítala v tabuľke.

„Ellori, ideš s nami do sedmičky?“ Muaru k nej prišiel, v očiach veľmi naliehavý výraz.

„Neviem, čo to znamená, Muaru.“

„Preladíme sa na inú časovú frekvenciu. Kráľovná Lýry sa premiestnila do inej časovej línie, aby mohla robiť informované rozhodnutia.”

„Mne to skôr znie, že sa tam premiestnila, aby mohla nepozorovane robiť zlé rozhodnutia,“ ucedila Ellori.

„Ellori, je to kráľovná Lýry. Lyra je jeden z najstarších národov vôbec. Ich hlavným darom je Vedomé vládnutie, podporené mimoriadne rozvinutými schopnosťami. Nezvolili by si na čelo niekoho, komu by nezáležalo na prospech národa.”

„Muaru, ty sám si vedený túžbou po moci. Je to cítiť z každej tvojej voľby. Prevliekaš to za krásne a pôsobivé slová o ochrane zdrojov a spriechodnení portálu pre všetkých, ale tvoje zámery sú jasné.”

Ellori netušila, kde sa v nej vzalo toľko odvahy a vzdoru. Cítila, že sa v nej prebúdza jej vlastná pravdivosť. Jej duchovné nacítenie, ktoré na Gaie spoločne s energiou Splynutie rozvinula do nebývalých rozmerov, jej práve signalizovalo hneď niekoľko manipulatívnych energií naraz. Muaru síce bol nesmierne charizmatický a jeho energia ju neprestávala fascinovať, ale s každým dňom si viac zreteľne uvedomovala, že jeho slová a činy nie sú v integrite. Zatiaľ čo v jej srdci planula túžba po tom, aby hviezdne národy žili v harmónii a tvorivom rozkvete, Muarove zámery boli pálčivo sebastredné.

„Ellori, ide mi naozaj o vyššie dobro. Uvidíš.” Muaru sa vzdialil.

Za krátku chvíľu sa plavidlo začalo chvieť.

„Príprava na prechod do časovej línie 7,“ ozvalo sa z reproduktorov. „Prosím, usaďte sa, uvoľnite sa a vyčkajte až chvenie odznie.“

Ellori cítila, že sa jej chveje celé telo. Sadla si do pohodlného kresla, odložila čítaciu tabuľku, a začala v sebe prebúdzať energiu Splynutia. Vedela, že keď bude v Splynutí s Božstvom, prechod medzi časovými linkami bude jednoduchý. Položila si ruku na srdce a vnímala biele svetlo a lásku. Jej svetlo sa za chvíľu začalo šíriť do všetkých častí jej bytosti. Zámerne prepojila svoju lásku so všetkými dimenziami, so všetkými energetickými systémami, so všetkým, čím bola. Dovolila tej energii, aby ju zaplavila, a aby sa stala na okamih všetkým, čo Je. Všimla si, že niektoré prúdy energie je ľahšie vytvoriť vo vesmíre, než na Gaie. A tiež si všimla, že spoločne s tým, ako zosilňovala lásku Božstva vo svojom tele, rástla aj jej láska ku všetkému a ku všetkým. S miernym zachvením si uvedomila, že v tomto stave by bola schopná veliteľovi Muaru odpustiť úplne čokoľvek.

Plavidlo za chvíľku dorazilo do prístavu kráľovstva Lýry. Obrovité, nádherné kupoly, tvorené z priehľadných žiariacich materiálov, rezonovali silnou, elegantnou energiou. Ellori v živote nevidela nič podobné. Celé sídlo vyžarovalo hutnú energiu moci, bohatstva a akéhosi prenikavého intelektu. Ellori okamžite napadlo, že niečomu takému sa nikdy nemôže vyrovnať. Tá myšlienka jej prišla nepríjemne zmenšujúca.

Plavidlo prešlo niekoľkými vrstvami ochranných energií a zakotvilo vo veľkej príletovej hale. Okamžite boli obklopení správcami prístavu, ktorí ich úctivo vítali. Ellori si nebola istá, že sa jej dostáva takej pocty právom.

Energia Lyranského sídla bola skutočne kráľovská. Ellori cítila, ako ju prestupujú silné prúdy dôstojnosti, vedomia, a prosperity. Všetko jej pripadalo pokročilých. Vedela, že národ Lýry stvoril Plejády, Arkturus a podieľal sa aj na Siriu. Kedysi to bol mocný národ, najmocnejší medzi národmi. Pre Ellori bolo záhadou, ako sa mohol zapliesť do vojen v Orione.

Boli uvedení do kráľovniny siene.

K Ellori veľkému prekvapeniu sa všetky bytosti, ktoré v sieni boli, úctivo poklonili, keď okolo nich prešla. Pre istotu sa klaňala naspäť.

„Ach, už ste konečne tu,“ ozvalo sa z opačnej strany siene. Na vyvýšenom kruhovom stupni stál podsvietený stôl z Ellori neznámych materiálov. Bol obklopený sedadlami v presnom počte, akurát pre celú diplomatickú skupinu.

Ellori pozrela na kráľovnú Lýry a okamžite pocítila príval lásky. Tá energia ju zaskočila. Po všetkých domnienkach a súdoch, ktoré si o kráľovnej vytvorila počas cesty, sa zrazu cítila zahrnutá prijatím a podporou. Kráľovná vyžarovala rešpektujúcu, milujúcu energiu, spojenú s nebývalou silou moci a dôstojnosti. Ellori prišlo, že musí byť minimálne o dve až tri tisícky rokov staršia, ale v jej tvár stále žiarila duševnou krásou a sviežosťou.

„Moja kráľovná,“ povedal Muaru a úctivo sa poklonil. Ellori sa musela pousmiať. Teraz už necítila žiadnu žiarlivosť. Chápala úctu, ktorú Muaru ku kráľovnej choval.

„Počula som, že situácia v Orione sa nelepší,“ povedala kráľovná. Celá skupina sa posadila ku kráľovnej okolo stola. Každý z výpravy dostal občerstvenie v podobe vody a ovocia utkaného zo svetelných kódov.

„Bohužiaľ. Vyzerá to, že sa o portál usiluje viac druhov technologických národov. Obsadili strategické pozície a vytvárajú energetické štíty. Našou jedinou nádejou je získať informácie od prírodných národov, ktoré žijú na Mintácii, Lio a Maktane. Ale nedá sa s nimi rozumne dohodnúť. Tvrdí, že nám povedali všetko, čo o svojich zdrojoch vedia, ale tie informácie pre nás nefungujú.”

„A čo vám povedali?“

„Tvrdí, že všetky kľúče k vedomiu a Zdrojovej energii, ktorá je vo vnútri ich planét, drží organická sila samotná. Nemajú údajne žiadne vzácne kryštály, ani technologické postupy, ani náboženské rituály spojené s konzumáciou prírodných látok. Žijú v blízkosti organických zdrojov a zdá sa, že majú s prírodnými zdrojmi nejaký zvláštny vzťah, založený na organickom a svetelnom prepojení. Tento vzťah nám ale nedokážu preložiť.”

Kráľovná Lýry posmutnela.

„Nepríde mi, že by nám niečo tajili,“ povedala nakoniec. „Sú to prosté národy. Už dávno sa oddelili od hlavných lyranských skupín. Dobrovoľne si zvolili život v ústraní a v spojení s organickou silou.”

„Podľa mňa niečo taja,“ ucedil Muaru. „Sú neuveriteľne spokojní. Zdá sa, že nič nepotrebujú. Žijú v spojení so stromami, s vodou, s minerálmi. Hovoria vo Svetelnom jazyku. Vytvárajú mnoho skupinových organických Splynutí.”

Ellori vyprskla smiechom. Predstava, že celý kmeň bytostí vytvára šťastné Splynutie v spojení s prírodou a že je to tŕňom v oku veliteľa Muaru, jej pripadala nesmierne zábavná. Tak kvôli tomuto sa vedú vojny v Orione?

Celý stôl na Ellori pozrel. Cítila, ako jej očervenela tvár.

„Vari je na tom niečo zábavné, drahá?“ Kráľovná si Ellori premerala. Ellori cítila, že ju vidí až do hĺbky svetelného tela.

„Príde mi absurdné, že sa kvôli Splynutiu so stromami, vodou a minerálmi vedú vojny v Orione.“ Ellori počula, ako jej hlas prestúpila vážnosť a odhodlanie. Vnímala, že sa v nej prebúdza vyjednávací dar jej otca. „Čo technologické národy čakajú, že od prostého ľudu získajú? Oni jednoducho vytvárajú Splynutie. Sú šťastní. Cítia sa sýti v energii prítomnosti a napojenia na všetko, čo Jest. Nehľadajú Božstvo v Portáli do Deviatej dimenzie. Na čo by im bolo? Majú Božstvo k dispozícii každý deň, skrze vedomie v tele.”

„Ellori, to samozrejme vieme. Ale keď sa pokúšame vytvárať Splynutie spôsobom, akým nám to opisujú, nefunguje nám to.”

„Pretože vynechávate zo splynutia telo!“ Ellori sa zamračila. Celá skupina sa na ňu pozrela, akoby sama prišla z kmeňa divochov. V miestnosti sa rozľahlo ticho. Nakoniec prehovorila kráľovná.

„Zahŕňať fyzické telo do procesu Splynutia predsa nemôže byť v súlade s Božstvom.“

„Ako to, že nie?“ Ellori bola rada, že má vďaka rodičom diplomatický, elitný status. Musí to okamžite povedať Kiee, až ju znova uvidí. Síce pohŕdaš naším elitným pôvodom, ale pozri sa na mňa, môžem odporovať kráľovnej Lýry a ešte žijem!

„Pretože sme to tak nastavili,“ zhrnula kráľovná. Ellori sa zarazila.

„Čože?“

„Ach, drahá. Je vidieť, že si vyrástla v tretej dimenzii. Tvoja skúsenosť je poznačená ťažkou energiou na Gaie. Uverila si, že tvoje telo a ego sú skutočné.”

Ellori onemela.

„Kedysi, keď sme na Gaiu vstúpili prvýkrát, nedalo sa tam žiť. Chvíľu sa to dalo vydržať, ale naše telá rýchlo starli. Život, ktorý by inde trval desaťtisíce, či státisíce rokov, sa tam začínal skracovať na stovky. My sme to vítali, pretože nikde inde vo vesmíre sa vtedy nedala zažiť taká intenzita energií. Ale tá radosť tam bola taká intenzívna, že každý život rýchlo utiekol a nemali sme žiadne reálne spomienky, z ktorých by sme sa mohli učiť. Vytvorili sme celú novú časovú linku, aby čas na Gaie bežal pomalšie. Potom prišli Plejáďania s nápadom vytvoriť genetické úpravy tiel, tak ako sme kedysi upravili my ich. Vložili sme linku Božstva do tiel na Gaie. Ale nie každý s tým súhlasil. Niektoré národy videli v týchto pokusoch príležitosť vytvoriť si sluhov. A tiež ich vytvárali.

Gravitácia na Gaie prirodzene znížila vibráciu miestnych tiel. Začali vznikať bytosti Peeple, ktoré čoskoro zabúdali na svoj božský pôvod. No a potom prišli samé hviezdne národy s nápadom na Hru o moc.”

Ellori cítila, že jej srdce bije rýchlejšie.

„DNA na Gaie bolo upravené tak, aby bytosti rýchlo zabudli na svoje Božstvo. Pôvodne sme to tak chceli, aby Hra o moc bola intenzívnejšia. Ale sami sme energiám tretej dimenzie rozumeli len málo. Tretia dimenzia všetky energie zosilnela natoľko, až sa Hra o moc začala zdať ako jediná realita. DNA miestnych bytostí sa začalo správať, akoby neustále zažívalo pocity nedostatku, strachu, oddelenosti. Všetky to zaslepilo. Bohužiaľ aj nás.”

Ellori cítila, že sa jej oči zalievajú slzami.

„Vidíš, drahá? To sú prejavy zvieracích emócií. Tvoje telo si stále myslí, že je na Gaie. Záleží mu na bytostiach, ktoré tam žijú. Už teraz sa v tebe budí túžba sa tam navrátiť a pomôcť tým, ktorí trpia. Ale v tretej dimenzii platí zákon slobodnej voľby. Bytosti Peeple už si nepamätajú, že si môžu vybrať niečo iné. Kolektívne sa zhodli, že spoločne s Gaiou zabudnú.”

„Ale to znamená, že na to boli naprogramovaní.“

„Ach, nielen oni, drahá. Celá Gaia si žiadala dočasne zabudnúť pre svoj vlastný vývoj. Svetelná štruktúra na Gaie nás žiadala, aby sme skryli Svetelné kódy do štruktúry minerálov, vôd a rastlín, a tieto sa prebudili, až nastane správny čas.”

„Takže bytosti tretej dimenzie boli hromadne nakódované na zabudnutie,“ povedala Ellori a jej smútok bol veľký ako celá sieň. „Zabudnú. Budú si myslieť, že nie sú Božského pôvodu. A ani nič na Gaie im to nepripomenie. Budú konať na základe zvieracích inštinktov a budú sa za to obviňovať.”

„Je to to isté, čo sa deje v Orione, drahá. Niektoré bytosti úplne zabudli a veria, že ich technológia je lepšia a pokročilejšia, než Božstvo. Snažíme sa ovládnuť portál do Deviatej dimenzie, aby sme umožnili vzostup každému národu, ktorý si o to požiada.”

„Ale vzostup je možný len vtedy, keď uvidíme Božstvo v každej dimenzii. Nemôžeme vynechať tretiu dimenziu len preto, že sme to v nej pokazili.”

Kráľovná Lýry sa na Ellori pozrela dlhým, trpezlivým pohľadom.

„Pozri, Ellori, ja žiadne organické zložky vo svojom tele nemám a v tejto inkarnácii pravdepodobne mať nebudem. Už som za svoj život videla dostatok genetických pokusov na to, aby som vedela, že organické telo, ktoré zabudne na božský pôvod, len ťažko hľadá cestu späť.”

„Pretože to je naša povinnosť, mu tú cestu navrátiť,“ vyhŕkla Ellori. „Sme hviezdne národy. Máme prístup k vedomiu. Máme všetky kľúče. Môžeme predsa vstúpiť do tretej dimenzie a pripomenúť miestnym bytostiam, že ich pôvod je posvätný. Keď som vytvárala Splynutie na Gaie, zahŕňala som všetky časti svojej bytosti, vrátane svojej organickej zložky. V tretej dimenzii je božstvo úplne rovnaké ako v každej inej. Len musíte mať naozaj veľké a silné srdce, aby ste sa k nemu precítili.”

V tej chvíli už diskusiu pri stole počúvala celá sála. Ellori cítila, že sa práve priznala k niečomu neslýchanému – že cíti svoje telo v tretej dimenzii a že ho miluje úplne rovnako ako všetky ostatné. Dokonca, že ho považuje za rovnako božské ako svoje Svetelné telo. Muaru na Ellori hľadel so zvláštnymi plameňmi v očiach.

„Takže si to zhrňme,“ povedala po chvíli kráľovná. „Ty tvrdíš, že kľúčom k vytvoreniu plnohodného Splynutia je zahrnutie všetkých dimenzií, vrátane tej tretej.“ Kráľovná vyslovila číslo tri, akoby to bol ťažký hmyz. Akoby Ellori práve vyhlásila vedro hnijúcich odpadkov na Gaie za posvätný chrám.

„Myslím, že Ellori je po ceste trochu vyčerpaná,“ povedal Muaru. Ellori naňho neveriacky pozrela.

„Vážne, Muar? Ty, ktorý si ma učil Splynutie na základe fyzického tela?!” Pri stole sa ozvalo prekvapené zašumenie.

„Muaru!“ Kráľovná Lýry obrátila na veliteľa lode veľké prenikavé oči. „Ty si použil svoj prístup k Splynutiu na nevinnú Ellori? Vari nevidíš, že má srdce veľkosti oceánu? Veď ťa bude milovať do konca večnosti!”

Muaru vyzeral, že by na rokovaní najradšej nebol. Jeho Plejádsky kolega sa ticho smial do dlaní.

„Myslím, že nebudem,“ povedala Ellori ticho. Premýšľala, či niekedy vôbec cítila v srdci takú bolesť. Ľútosť nad bytosťami Peeple a nad planétou Gaia jej zaplavila celé telo. Ako môže vyliečiť bolesť v srdci, ktorému v tejto dimenzii nikto nerozumie? Ako mohla cítiť Muarovu manipulatívnu energiu ako lásku? Vari bola úplne slepá?

„No, zdá sa, že sme dnes zistili cenné informácie,“ prehovorila nakoniec kráľovná. „Vyzerá to, že prírodné národy na planétach Mintaka, Lio a Maktan sa naozaj nesnažia schovať nejaké veľké tajomstvo. Avšak stále si myslím, že môžeme ovládnuť portál Deviatej dimenzie bez toho, aby sme museli vstupovať do značne nepohodlného Splynutia s treťou dimenziou.”

„Čo chcete robiť?“ spýtala sa Ellori.

„Načítame si podstatu Splynutia s treťou dimenziou zvláštnym lúčom. Zistíme, aký to je princíp. Nakoniec na to aj tak prídeme. Vždy sme na to prišli.

Aj keď to bude dočasne mimo súladu s Božstvom, verím, že nás to obrovsky technologicky posunie. Princípy Splynutia potom aplikujeme na ovládnutie Portálu.”

„Takže vy chcete ovládnuť Portál, aby ste sa dostali bližšie k Božstvu a vzostupu… a idete na to cestou, ktorá je mimo súladu s Božstvom?“

„Ellori, bude to pre najvyššie dobro všetkých. Národ Lýry bol vždy ten najmocnejší, najviac pokročilý a najviac vedomý národ vo vesmíre. Verím, že nakoniec aj Božstvo samo uzná, že sme konali správne.”

Kráľovná ukončila rokovania a Ellori zacítila, ako je po ceste vyčerpaná. Vydala sa do záhrad kráľovstva, aby sa trochu občerstvila.

Autor: Veronika Wildová
Web: veronikaheavenwithin.com

 

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopomvýzvam, digitálnym časopisom a k rôznym zaujímavým informáciám.

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *