• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
12

Ellori v pracovni profesora Bu sledovala, ako sa odvíjal príbeh medzi ňou a Muaru, vedúcim arkturiánskej galaktickej lode. A pristihla sa, že sa cíti trochu ako u zubára. Síce necítila priamu bolesť, ale celý priebeh jej bol krajne nepríjemný. 

Pracovala na Portáli, kde pomáhala ostatným bytostiam cestovať medzi svetmi. Každý deň vytvárala Splynutie – špeciálny proces, v ktorom sa plne naladila na svoje telo a vnímala jeho posvätnú podstatu – čo jej umožnilo spojiť sa so Všetkým, čo je, a zároveň vytvoriť spojenie medzi ostatnými dimenziami a galaxiami. Na Portáli pracovali stovky bytostí, ktoré vytvárali Splynutie zároveň, takže Portál sám o sebe vyžaroval obrovskú silu. 

Bytosti, ktoré na Gaiu pricestovali z iných miest vo vesmíre museli stráviť niekoľko týždňov v stabilizačnej sieni, aby si zvykli na hutné energie tretej dimenzie. Ellori milovala stretávanie sa s bytosťami z iných svetov a priateľské rozhovory, ktoré sa v stabilizačnej sieni viedli. Pripadalo jej, že sa rozhovory s inými národmi dozvedá o fungovaní vesmíru oveľa viac ako v akejkoľvek škole, ktorú na Gaie navštívila. 

Až na to, že teraz sa v stabilizačnej sieni nachádzal Muaru, zvláštne príťažlivý arkturiánsky muž, a Ellori si nebola úplne istá, či sa na návštevy v stabilizačnej sieni teší, alebo sa ich obáva. 

Keď na sebe nemala Porty a nachádzala vo svojom strede, dokázala tej energii odolať. Veľakrát sa pripojila k politickým debatám v sieni, a zrazu ju vôbec nenudili. Keď ju na diplomatické misie brával otec, pripadalo jej to ako najväčšia strata času v galaxii. Zrazu sa z dlhých priepovediek stali pútavé príbehy. 

Muaru rozprával o vojnách v Orione, kde viedol so svojou posádkou striedavo mierové rokovania a vojnové misie. Určité skupiny národov sa odštiepili a začali využívať pokročilé technológie, aby mohli zabrať portál do deviatej dimenzie, a ukoristiť planéty, ktoré využívali organické zdroje. Muaru hovoril o „vojne medzi technológiami a organicitou“, a hoci používal cudzie a zložité termíny, Ellori chápala presne, o čom hovorí. 

Vnímala, že ide o podobný princíp, aký sa teraz uskutočňoval na Gaie. Bytosti, ktoré na sebe mali Porty dostatočne dlho, začali veriť, že sú oddelené od Zdroja. Z centrálneho systému Portov si „stiahli“ rôzne divné presvedčenia. Napríklad presvedčenie o tom, že sú oddelené a musia vynakladať úsilie a používať technologické skratky, aby sa dostali späť. Ellori si tiež všimla, že bytosti, ktoré mali Porty niekoľko rokov na tele, začali vytvárať zvláštne skupiny, ktoré sa cítili nadradené voči ostatným. Akoby Porty samy spôsobovali, že ste sa stali súčasťou neviditeľnej Hry, ktorej pravidlá nikto poriadne nepoznal, ale za každú cenu sa v nej snažil uspieť. 

Je možné, že Hra o moc funguje v celom vesmíre? Že to nie je len miestny vynález, ale myšlienka inšpirovaná technologickými entitami z iných svetov? 

Ellori sa z toho trochu motala hlava. Keď sa teraz vďaka prítomnosti Muaru prvýkrát naozaj započúvala do politických debát, vzrastal v nej nepokoj. 

Je možné, že sa toto deje aj na iných miestach? Čo keď je vesmír rozdelený na tých, ktorí sú si vedomí spojenia s Jednotou, s Božstvom, a na tých, ktorí sa vyžívajú vo svojej oddelenosti? Je možné, že tí, ktorí sa cítia byť oddelení, sa zároveň považujú za výnimočných, pokročilých a tých jediných, ktorí „poznajú pravdu“? A čo tí, ktorí žijú podľa zákonov Božstva – lásky, empatie, jednoty, mieru? Keď ich potom napadne technologický národ, sú úplne bezbranní, úplne nevybavení. Nikto z nich nebude vedieť, ako sa brániť. Nikto z nich nebude mať kľúče k pochopeniu zákernej a bezohľadnej technologickej energie. 

Ellori si všimla, že ju Muaru pozoruje. 

„Ellori, ty si dcérou diplomata nášho národa. Čo si o tom myslíš?“ 

„Myslím si, že bojovať s technológiami nemá zmysel. Nemajú empatiu. Myslí si, že organické národy disponujú nejakými zvláštnymi zdrojmi, a mýlia sa. Chcú ukoristiť miesta vo vesmíre, obývané organickými národmi, pretože veria, že sa tým dostanú späť do Zdroja, ale je to nezmysel.Do Zdroja sa dostaneš len tak, že obrátiš pozornosť dovnútra a začneš ho vnímať. Čo by obnášalo to, že by museli opustiť všetky presvedčenia, na ktorých vybudovali svoju identitu, hodnoty, svoje vojnové jednotky i celé mechanizmy smerovania, celé svoje úsilie. A to neviem, či budú chcieť.“

Muaru kývol. „To máš úplnú pravdu. A preto ideme na Gaiu hľadať bytosti, ktoré sa vedia napojiť na obe strany. Nie diplomaticky, ale svojou energiou. Hľadáme prekladateľov. Počuli sme, že na Gaie vyrastá generácia duší, ktoré sú schopné zachytiť a porozumieť energiu technológií a zároveň cítiť energiu Zdroje. Také duše sú nesmierne vzácne a potrebné.“ 

Muaru sa pozrel Ellori do očí, a ona mala pocit, že jej pozerá až do žalúdka. Zdalo sa jej to, alebo sa  chcela  cítiť vzácna a potrebná? 

Druhý deň po práci zamierila opäť do skladiska portov, a bez váhania si nasadila porty Romanca. Túžila pochopiť, čo jej chce jej pozemské telo vlastne povedať. Ide iba o hru na dôležitosť? Vzbudzuje v nej Muaru nejaké pocity nedocenenia? Alebo čo sa to doparoma deje? 

S tichým cvaknutím zapla Porty a okamžite pocítila príval intenzívnej energie. Zistila, že jej telo sa veľmi teší, až opäť zamieri do stabilizačnej siene. Vnímala svieži vietor na koži, lúče Slnka na tvári, a počula, ako okolo Portálu spievajú stovky vtákov. Pokúsila sa v tomto zistenom stave spustiť proces Splynutia. 

Zistila, že keď sa pozerá na svoje telo ako na dar od Božstva, telo sa začne radovať. Bunky tela samé od seba začnú tancovať radostný tanec a vytvárať priestor blaženosti. Bolo to, ako by niekto tretiu dimenziu vysvetľoval, že je súčasťou božstva ako všetky ostatné – a ako náhle to bunky tretej dimenzie ucítili, celé telo sa začalo chvieť krásnym pocitom Splynutia s vesmírom. S Porty Romance bol tento pocit veľmi intenzívny – Ellori si začala klásť otázku, či s takou intenzitou nehrozí nebezpečenstvo, že opustí svoje fyzické telo a vystrelí to jej bytosť do priestoru. Nebolo by to zďaleka prvýkrát, čo sa na Gaie niečo také prihodilo. 

Opojená týmto novým poznaním vyšla von zo skladu Portov a zamierila na terasy blízko stabilizačnej siene. Chcela zistiť, tu dokáže to isté Splynutie vytvoriť aj v naladení na prírodu, minerály a telesá vody. Bez Portov toto Splynutie vytváralo normálne, ale s nimi by mohlo ísť o mimoriadny zážitok v súčinnosti s treťou dimenziou. 

Vybrala si pokojné miesto medzi urastenými stromami a fontánami krištáľovej vody. Vnímala milujúcu energiu minerálov. Posadila sa do mäkkej trávy a pod rukami cítila láskavú energiu pôdy. Všetko okolo pulzovalo životom. Ako mohla bez niečoho takého žiť? Veď v tretej dimenzii je TOĽKO lásky a života, toľko tvorivej energie! Jej pozemské telo spievalo a chvelo sa blaženosťou. 

„Keď to s niekým zdieľaš, je to ešte lepšie,“ počula nad sebou. 

Muaru si k nej prisadol. 

„Ako to myslíš?“ 

„To, čo práve teraz robíš. Vytváraš splynutie medzi fyzickým telom a kozmom. Vnímaš dar fyzického tela. Je to nesmierne liečivé. A… príťažlivé.“ 

Ellori cítila množstvo opojných energií naraz. Nevedela, ako dlho ju Muaru pozoroval, a to, že k nej bez vyzvania prišiel a začal vstupovať do jej procesu Splynutia, jej pripadalo nanajvýš drzé. A neodolateľné. 

„Ty to tiež vieš?“ 

Muaru sa usmial. „Musím to vedieť, aby som dokázal cestovať medzi dimenziami. Vo vesmíre je veľa silových miest, ktoré bezpečne preletíš, iba keď si v úplnom Splynutí. Ale priznávam, že v tretej dimenzii to má zvláštne kúzlo.“ 

„A ako sa to dá zdieľať?“ 

„Chceš to ukázať?“ 

„Samozrejme,“ Ellori sa cítila skoro dotknutá. To ona je tu predsa tá, ktorá pracuje na Portáli a vytvára Splynutie pre celé skupiny cestujúcich. Ako to, že jej nikto nepovedal, že sa to dá s niekým  zdieľať ? Muaru si sadol priamo proti nej, a na jej vkus nečakane blízko. Skrížil nohy a vystrel ruky k Ellori. 

„Musím ťa ale varovať. Je to veľmi silná skúsenosť. Premení tvoje telo, tvoje vnímanie. Otvorí ti srdce úplne novým spôsobom. Zosilní všetky tvoje presvedčenia a vyzve ťa na to, aby si sa im postavila.“ 

„Ja sa nebojím.“ povedala Ellori. 

„Dobre. Tak začni vytvárať Splynutie, a ja začnem tiež. Nesnaž sa ma nikam teleportovať, prosím ťa. Len buď v Splynutí, a budeme sledovať, ako sa to násobí.“ 

Ellori sa zasmiala. Potom, ako už toľkokrát, obrátila pozornosť na svoje telo. Vnímala jeho posvätnosť. Vnímala Božstvo v hlbinách svojich najhlbších pocitov. Počas chvíľky sa jej bunky roztancovali radosťou a jej vedomie sa rozšírilo do všetkých strán. Rýchlo sa prepojila s Božstvom a všetky pocity oddelenosti, ktoré vnímalo jej fyzické telo, sa začali rozplývať. 

“ Tu to máš, ty porobená Hra o moc ,“ pomyslela si Ellori. “ Proti tomuto si úplne ničotná .“ 

V tej chvíli zacítila, ako do jej energie Splynutie vstupuje Muaru. Sila jeho energie s ňou zamávala. Videla všetky jeho vojnové ťaženia. Cítila silu jeho odhodlania. Videla, koľko bitiek vyhral len vďaka svojej odvahe. Koľko situácií zvládol silou svojej rozhodnosti. Videla, že bol mnohokrát sklamaný a mnohokrát sa musel zatvrdiť, aby svoje sklamanie ustál. Bez toho, aby sa akokoľvek snažila, cítila, že jej telo vedľa jeho energie mäkne a rozpúšťa sa. Akoby jej fyzická časť potrebovala svoj vlastný druh Splynutia. 

Ellori vedela, o čo ide. Vedela, že fyzické telo na Gaie je stvorené tak, aby sa mohlo rozmnožovať bez vonkajšieho zásahu. Hoci zrodenie bytostí na úrovni hviezdnych duší prebiehalo inak, pochopila, že fyzické telo je nastavené na prežívanie silnej príťažlivosti a jej naplnenia – aby druh mohol byť zachovaný. A vnímala nebezpečenstvo, že ak sa príliš stotožní s týmito mechanizmami príťažlivosti, túžby a naplnenia, stotožní sa aj so všetkými presvedčeniami fyzického tela – a zabudne na to, že Splynutie je dar od Božstva. 

„Polarita je tiež Dar,“ prehovoril Muaru. „Vnímaš moju silu, ja vnímam tvoju jemnosť. Je to krásny súlad, hra energií. Pokús sa s tým nebojovať. Vnímaj božstvo aj v tom spojení.“ 

Ellori sa teda pokúsila. Vnímala, aké sú ich energie rozdielne, a zároveň dar Božstva, ktorý bol pod nimi ukrytý. Počas chvíľky sa jej zdalo, že sa obaja rozplynuli vo vesmíre. Bez toho, aby sa ich telá fyzicky spojili, mali pocit, že sú jedným. 

„Vezmi ma so sebou,“ počula jeho hlas a cítila, že vzal jej dlaň a položil si ju na srdce. Jej telom prešla taká vlna lásky a súcitu, až sa bála, že ju to roztrhá. Po tvári jej začali tiecť slzy. 

„Ja už nemôžem.“ zašepkala. Mauru vzal jej ruky do dlaní a pobozkal ich. 

„Si úplne dokonalá. Si neuveriteľná. Mala by si letieť s nami do Orionu a ukázať im, ako sa vytvára Splynutie!“ Muaru sa zasmial a posadil sa tak, aby bol vedľa Ellori. 

Ellori sa cítila zvláštne prázdna. Po veľkých vlnách túžby, splynutia a blaženosti bolo jej telo vyčerpané. Premýšľala, či by celá skúsenosť bola menej intenzívna, keby na sebe nemala Porty. Skúsila si ich opatrne zložiť. 

Muaru sa stiahol. Náhle sa javil vzdialený, nezúčastnený. 

„Vieš, tie Porty ti dávajú takú zvláštnu silu. Si s nimi absolútne neprekonateľná.“ 

„Ale Porty vytvára niečo, čo nie je skutočné.“ 

„Ale kdeže. Zosilňujú to, čo je na tebe neprijaté. V niektorých ohľadoch sú bytosti s Portmi oveľa viac skutočné ako bez nich.“ 

Ellori to nedávalo zmysel, ale nemala silu diskutovať. 

„No, nechám ťa tu odpočívať. Ale keby si chcela, môžeš s nami letieť do Orionu a skúsiť vytvárať Splynutie tam. Budú ťa milovať, Určite veľa miestnych obrátiš na svoju nevinnú vieru,“ Muaru prudko vstal a oprášil sa. Ellori prežívala zmes pocitov, a pozorovala, že jej fyzické telo je na bojovníka Muaru naštvané. Ako ju mohol presvedčiť na Splynutie, a v okamihu sa takto vzdialiť? Mal nejaký vedľajší zámer? Sklamala ho, pretože neudržala Splynutie dosť dlho? Určite má za sebou skúsenosti so Splynutím naprieč galaxiami. Pre ňu to bolo prvé Splynutie vo dvojici, a ešte s Portmi. Nebolo by prekvapením, keby to nejako pokazila. Pozerala sa, ako odchádza, a v srdci cítila drobný osteň ľútosti.

Autor: Veronika Wildová
Web: veronikaheavenwithin.com

 

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopomvýzvam, digitálnym časopisom a k rôznym zaujímavým informáciám.

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *