• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
2.cast foto

Galaktickí Mayovia nám nechali odkaz o prirodzenom čase, ako dar, ktorým nás posilňujú vo vedomí. Pre nich bola Zem ako Loď času, pohybujúca sa v tretej dimenzi, a my sme boli jej cestovatelia. Ich poslaním bolo pripomenúť nám našu skutočnú povahu a úlohu, ktorú sme mali zohrávať v posledných 26 000 rokoch. A tak tu zostali, aby nám zanechali poznanie o frekvenciách prirodzeného času 13:20.

xr:d:DAFLEc5mGFs:1971,j:8631573147552863511,t:24041019

Symbolom tohto kalendára je korytnačka. Jej pancier dokonale vyjadruje 13 mesačný cyklus 🙂 s 13 tónmi vnútri a 28 dielikmi vonku (alebo dňami). Korytnačka je nositeľkou múdrosti, a v jej pancieri sa ukrýva poznanie o trinástich mesiacoch. Pre domorodých obyvateľov Zeme je korytnačka symbolom múdrosti a vnímania času.

Pamätajte si, že Zem je ako Korytnačí ostrov – táto predstava nás spája s kozmickou silou 13 mesačného cyklu. V pancieri korytnačky je poznanie času a múdrosť trinástich mesiacov. Múdrosť korytnačky je sila kozmického poznania. Trinásť šupín tvorí zadnú časť panciera a 28 dielikov okolo neho. Každý mesiac nás sprevádza sila zvieracieho ducha, ako v mayskom kalendári, a s ním prichádza nový pohľad na svet.

Tento kalendár nie je len zoznamom dní – je to nástroj sebapoznania a evolúcie vedomia. Mení náš pohľad na svet, prechádzajúc od starých paradigiem zameraných na peniaze a povrchnosť, k flexibilnému a prepojenému životu, ktorý ctí autenticitu a planetárne vedomie.

Je dôležité pochopiť, že naša myseľ je formovaná umelým vnímaním reality, ktoré nás drží v istom spánku. Kalendár nám pomáha prekročiť tieto hranice, pomáhať nám rozšíriť naše vedomie na galaktickú úroveň. Keď sa s ním spojíme, začneme rozpoznávať naše mentálne vzorce a pomáhať pri osobnej liečbe, ktorá sa odráža aj v uzdravení Zeme.

Kalendár 13 mesiacov je fascinujúcim spôsobom, ako sledovať tok lunárneho, slnečného a galaktického cyklu. Tento systém harmonizuje všetky tieto cykly a zaujímavým spôsobom ich spája na prvý deň prstenca, ktorý pripadá na 26. júla, s narodením hviezdy Sírius v spojení s východom slnka.

V tomto systéme existuje 13 mesiacov po 28 dní, čo spolu tvorí 364 dní, s jedným dňom mimo času (25. júl), ktorý slúži na oslavu mieru a kultúry prostredníctvom umenia. Každý 28-dňový mesiac je rozdelený na 4 týždne po 7 dní, ktoré sú zakódované 7 radiálnymi plazmami, zodpovedajúcimi 7 čakram. Týždeň tak prináša farebnú, silnú a odrazovú energiu.

Každý mesiac nesie meno a energiu 13 tónov stvorenia, spolu s totemom, ktorý sa nachádza medzi názvami mayských súhvezdí. Tento kalendár neobsahuje žiadne špeciálne sviatky, pretože každý deň je považovaný za rovnako dôležitý a vyvíja sa v dokonalom cykle. Každý deň, týždeň, mesiac a rok má svoju špecifickú energiu, čo vedie ľudskú myseľ na cestu sebapoznania a vývoja vedomia.

Lunárny a slnečný cyklus, ktorý pozostáva z 13 mesačných cyklov po 28 dňoch, je synchronizovaný s cyklom hviezdy Sírius, ktorá je dvojitou hviezdou. Táto synchronizácia prebieha prostredníctvom Tzolkinu, štvorrozmerného časového vzoru s 260 jednotkami, ktorý nazývame galaktický podpis. Každý deň z týchto 13 mesiacov má svoju vlastnú frekvenciu podľa 260-dňového Tzolkinovho cyklu, čo dodáva ďalší rozmer tomuto fascinujúcemu kalendáru o ktorom si zas povieme v ďalšom čísle a v tomto čísle sa ešte pozrieme na význam 13 mesiacov a tiež sa môžete pozrieť na to, v ktorom z týchto mesiacov ste sa narodili a čo je teda vašou hlavnou výzvou alebo akciou v tomto živote.

Podľa Vášho dátumu narodenia zistíte, v ktorom mesiaci ste sa narodili na individuálnej rovine a
podľa aktuálneho dátumu zistíte v ktorom mesiaci sa nachádzame na kolektívnej rovine:
1. Magnetický netopier prináša prvý mesiac: 26. júla – 22. augusta
2. Lunárny škorpión prináša druhý mesiac : 23. augusta – 19. septembra
3. Elektrický jeleň prináša tretí mesiac : 20. septembra – 17. októbra
4. Samoexistujúca sova prináša štvrtý mesiac : 18. október – 14. november
5. Podtónový páv prináša piaty mesiac : 15. novembra – 12. decembra
6. Rytmická jašterica prináša šiesty mesiac : 13. december – 9. január
7. Rezonančná opica prináša siedmy mesiac : 10. januára – 6. februára
8. Galaktický jastrab prináša ôsmy mesiac : 7. februára – 6. marca
9. Solárny jaguár prináša deviaty mesiac : 7. marca – 3. apríla
10. Planetárny pes prináša desiaty mesiac : 4. apríla – 1. mája
11. Spektrálny had prináša jedenásty mesiac : 2. máj – 29. máj
12. Krištáľový králik prináša dvanásty mesiac : 30. mája – 26. júna
13. Kozmická korytnačka prináša trinásty mesiac : 27. júna – 24. júla
Deň mimo čas, 25. júl

Význam 13 MESIACOV
Každý rok je teda 25. júla ,,Day out of time” – deň bez času, teda deň bez mesiaca alebo týždňa. Toto je deň očisty a pokoja a tiež nadčasovosti. Je tradíciou oslavovať tento deň s úmyslom dosiahnuť mier. Podľa dátumov sa kolektívne nachádzame v danom mesiaci – ale tiež ste sa podľa dátumu narodenia do jedného s mesiacov narodili a podľa toho máte aj totemové zviera 🙂 Pozrite si podľa dátumov 13 mesiacov aký je váš hlavný účel alebo účel aktuálneho mesiaca v kolektívnej rovine :
Nový rok začína vždy 26. júla – 22. augusta
1 Magnetický netopier prináša prvý mesiac: Aký je môj účel?
Identifikujte účel
1 – Začnite niečo vykonávať, počiatok a pôvod, jednota, celok, ľudská bytosť ako celok. Magnetický tón účelu a vibrácie jednoty a príťažlivosti. Prilákajte všetko, čo potrebujete, aby ste sa zjednotili so svojím zámerom. Keď identifikujete svoj účel a plne sa s ním spojíte, otvoríte cestu prírodným silám, ktoré vás budú podporovať. Buďte vnímaví a vítajte všetkých ľudí a veci, ktoré živia a posilňujú váš zámer.

Totemové zviera: NETOPIER

Je veľmi pozoruhodné zviera. Je to jediný cicavec, ktorý je schopný lietať. Netopier je symbolom zdravia, zmeny a nového začiatku. Predstavuje smrť a život, koniec a začiatok. Smrť reprezentuje v koncepte, kedy treba nechať odísť to staré a privítať to nové. Aj keď európske príbehy netopiera spájajú s bytosťami, ako sú čarodejnice a upíri, v súčasnosti je považovaný za nositeľa pozitívnej energie a dokonca šťastia. Je rodinne založený, vždy je v blízkosti rodiny a mladších. Učí nás dôverovať našim inštinktom v momentoch, kedy sa to môže zdať nemožné. Netopier nás tiež učí, ako vnímať prostredie okolo nás a zároveň prijať všetko, čo nám život ponúka. Má jedinečné komunikačné schopnosti a pripomína nám, aby sme rozvíjali svoju vnímavosť.

23. augusta – 19. septembra:
2 Lunárny Škorpión prináša druhý mesiac: Aká je moja výzva?
Identifikujte výzvu
2 Rovnováha, udržiavanie, stále, trvalé. Dvojitá podstata; mužská, ženská, dvojitá symetria bytostí. Tón výzvy a vibrácie polarity a stability. Výzva je niečo, čo vás posilní a rozšíri váš potenciál a spiritualitu. To nie je problém. Musíme rásť, aby sme prekonali prekážky. Je to dar z Vesmíru stabilizovať váš skutočný účel a posilniť hlboké časti vás samých. Učte sa z polarity. Ďakujte za víziu a uvedomenie, ktoré polarita prináša do vášho života.

Totemové zviera: ŠKORPIÓN

Je symbolom ochrany, obrany, sily a autority. Je tiež symbolom smrti, znovuzrodenia, hojnosti ale aj nebezpečenstva. Múdrosť škorpióna je mocná a pomocou nej nás učí, aby sme si uvedomovali naše bytie, zmysel nášho života a aké je naše posolstvo tu na zemi. Povzbudzuje nás v dosiahnutí našich cieľov. Praje si, aby sme sa stali tým, kým chceme, aj napriek tomu, že niekedy treba vykročiť do neznáma. Tiež nás učí, aby sme sa v správnom čase dokázali oslobodiť od ľudí a situácií, ktoré sú pre nás jedom. Pripomína nám, že keď príde čas na zmenu, aby sme boli dostatočne silný prijať ju, aj keď môže ísť o radikálnu zmenu. Aby sme si svoju myseľ, počas procesu zmeny, prečistili od toho, čo nám už neposlúži a čo nepotrebujeme. Škorpión nám poskytuje dostatok sily na to, aby sme mali pri tejto transformácii veľa energie a motivácie. Škorpión nás vždy podporí v situáciách, kedy potrebujeme poriadnu dávku odhodlanosti.

20. septembra – 17. októbra:
3 Elektrický jeleň prináša tretí mesiac :
Ako môžem lepšie slúžiť? aktivujte službu
3 Spojiť. Zobraziť akciu. Cvičenie. Urobte niečo pre niekoho iného. Spájanie rôznych vecí dohromady tak, aby tvorili jeden celok. Služba je vyjadrením našej vďačnosti za život a vzdelávanie na tejto planéte. Znamená to pomáhať a podporovať ostatných tak, ako to dokážeme len my. Láska, chvála a vďačnosť sú najvyššie formy služby a prebúdzajú v nás tvorivú energiu. Aktivujte prirodzený rytmus svojej každodennej služby. Buďte si vedomí toho, kedy slúžite Svetlu a Jedinému Srdcu.

Totemové zviera:
JELEŇ

Reprezentuje silu, ušľachtilosť, odvahu a čistotu. Je nepolapiteľný a rýchly. Je však aj symbolom bojovníka a ľudskej duše. Hovorí sa, že keď mal človek na sebe kožu jeleňa, chránila ho pred jedovatými hadmi. Parohy jeleňa zase napríklad reprezentovali slnečné lúče. Jeleň je silným sprievodcom, ktorý sa láskyplne stará o svojich chránencov a vedie ich cestou poznania. Chráni nás v situáciách, v ktorých sa cítime neistý a rozpoltený. Energia jeleňa má v sebe veľké množstvo nadhľadu, pokoja a láskavosti. Jeleň má tiež výborne vyvinutý inštinkt a intuíciu. Pripomína nám, aby sme vždy dôverovali našim vnútorným pocitom a nechali sa nimi viesť. On sám má schopnosť sebaobetovania na dosiahnutie vyššieho cieľa.

18. október – 14. november
4 Samostatne existujúca sova prináša štvrtý mesiac : Aká je forma akcie? – identifikujte tvar
4 Uveďte presným spôsobom štruktúru, model, ako postupovať . Určte množstvo v porovnaní s jednotkou. Človek ako celok. Tón formy a vibrácie definície, miery a poriadku. Ideálna forma sa objaví, keď odovzdáme svoj zámer väčšiemu plánu a staneme sa vnímavými a dôverujúcimi forme, ktorá je nasmerovaná cez nás. Využite silu definície, aby ste videli, porozumeli a vzťahovali sa k životu autentickejšie. Meranie vám umožňuje vidieť rozmer vecí a dáva vám silu rozlišovania, aby ste mohli prejaviť svoje správne zarovnanie.

Totemové zviera: SOVA

Je pre nás v prvom rade symbolom múdrosti. Vidí to, čo iní nemôžu vidieť a to je práve to kúzlo skutočnej múdrosti. Sovu si nespájame len s múdrosťou, oddávna bola považovaná aj za vtáka mŕtvych. Jej húkanie malo byť údajne predzvesťou nejakého nešťastia alebo smrti, čo je však možné chápať aj ako prejav jej naozaj veľmi hlbokej múdrosti, ktorá siaha až do sfér nám všeobecne neprístupných, alebo ako sa hovorí „až za hrob“. V Japonsku napríklad húkanie sovy bolo skôr považované za varovný signál pred nejakým nebezpečenstvom. Pre sovu je noc, tou najväčšou priateľkou, je to nočný lovec, vie šikovne identifikovať každý zvuk, čo jej napomáha pri hľadaní potravy. Tiež je obdarovaná veľmi jemným perím, vďaka čomu v noci môže poletovať lesom bez toho, aby vyrušovala iné živočíchy. Dalo by sa povedať, že je to aj magický vták, ktorého spájame s jasnovidnosťou. Môže sa objaviť v momente, keď sa od Vás požaduje, aby ste sa nechali viesť Vašou intuíciou čiže Vašou vnútornou múdrosťou. Je tiež považovaná za symbol bohatstva.

15. novembra – 12. decembra
5 Podtónový páv prináša Piaty mesiac :
Aký je najlepší spôsob, ako sa zlepšiť?
prevezmite velenie, zhromažďovať zdroje
5 Schopnosť dosiahnuť. Lesknite sa. Vyžarujte nové lúče svetla; objednať niečo bez toho, aby ste to
uložili. Tón žiarenia a vibrácie Centra, ktoré prijíma silu a preberá velenie. Vyžarovanie je kvalita vyžarovania zo stredu, rozširovanie vlastnej podstaty a energie, aby ju bolo možné vnímať z diaľky. Posilnite svoje vyžarovanie tým, že budete verní svojmu stredu. Vytvára vlnový efekt, ktorý ovplyvňuje každého, s kým prídete do kontaktu, a ovplyvňuje svet. Byť úzko spojený so sebou samým sa stane neporaziteľnou silou, schopnou prevziať velenie a vytvárať mnohé zdroje.

Totemové zviera: PÁV

Stelesňuje nádheru, krásu a večnosť. Keď do nášho života vstupuje páv, poskytuje nám svoju dôstojnosť a charizmu. Ukazuje nám, ako máme rozvinúť “šat” našej duše do jeho plnej krásy. Ako na zem viazaný vták nám dáva schopnosť zakoreniť našu energiu pevne v zemi, rozvinúť ju a prejaviť ju – sme viac, než sme si o sebe mysleli. Vzbudzuje v nás spomienky na staré rituály. Keď nás sprevádza, ľudia na nás pozerajú s úžasom a venujú nám plnú pozornosť. Naša vnútorná krása sa rozvinie; už sa nepotrebujeme skrývať. Páv nám ukazuje, že Raj vieme nájsť už na Zemi tým, že cez seba necháme pretekať božské poznanie. Ukazuje nám koleso života a núti nás tancovať náš životný tanec.

13. december – 9. január
6 Rytmická jašterica prináša šiesty mesiac : Ako sa môžem organizovať smerom k rovnosti?
prikazuje rovnováhu, zvládnite výzvu
6 Vyvážiť, narovnať; rovnováha, stabilita, kompenzovať. Nevyhnutná organizácia celku, aby mohol fungovať. Tón rovnosti a vibrácie organickej rovnováhy. Rovnosť znamená rovnováhu a rovnaké proporcie. Vytváranie rovnosti a rovnováhy si vyžaduje uvedomenie a odhodlanie. Organická rovnováha znamená, že život neustále rastie, vyvíja sa a transformuje, preto je potrebné veci vždy vyvážiť. Pracujte svojou mysľou tak, aby vás vyživovala energiami, ktoré vás vyrovnávajú a dosahujú stav spolupráce s duchom.

Totemové zviera: JAŠTERIČKA

Stelesňuje krytie, obnovu, regeneráciu. Keď jašterica vstupuje do nášho života, prináša veľké požehnanie. Prišla nás napojiť na Zdroj, aby sme mohli uzavrieť mier s mužskou časťou v nás a mohli ju začať cielene využívať. (Keď máme mužskú a ženskú časť v rovnováhe, môže cez nás pretekať primárna tvorivá energia.) Jašterica nás učí mužskou časťou v nás prijať liečivý oheň Zdroja a použiť ho ako vnútornú pochodeň. Preberáme tým zodpovednosť za náš život, učíme sa prispôsobovaním a krytím splynúť s prostredím, vyhnúť sa všetkému zlému a premeniť oheň na svetlo. Jašterica nás vyzýva vysporiadať sa s našimi temnými stránkami, spoznať ich a naučiť sa ich používať tak, aby viedli k svetlým výsledkom. Učí nás pomocou zmeny stavov vedomia sa prispôsobovať rôznym novým realitám a meniť zabehané vzorce správania. Ukazuje nám, ako vieme premeniť sny na skutočnosť, a učí nás nahliadať na veci z rôznych zorných uhlov. Prináša vyhojenie a múdro a mierne vedie našu dušu v jej raste. Prináša požehnanie od Otca Slnka – ukazuje nám, kde môžeme získať teplo, bezpečie, šťastie a ochranu. Ako zviera, ktoré je schopné zhodiť svoj chvost a znovu si ho nechať narásť nás učí, ako sa regenerovať a znova postaviť na nohy.

10. januára – 6. februára
7 Rezonančná opica prináša siedmy mesiac :
Ako môžem naladiť svoju službu vo vzťahu k ostatným? ovláda ladenie, vyladí akčnú službu

7 Orientujte sa jedným smerom. Akcia intonovania, prispôsobenie sa tónu. Aktívny, nepokojný intelekt. Lunárny vplyv. Nechajte vyklíčiť pocit. Tón harmonizácie a vibrácie inšpirácie, channelingu a mystickej sily. Nalaďte sa na svoje vyššie ja, aby ste sa prispôsobili a dostali sa do harmónie. Čím viac sa naladíte na svoju vyššiu podstatu, tým ľahšie bude smerovať informácie, energie a formy. Venujte pozornosť rezonanci ľudí, miest, situácií, myšlienok, emócií, rozhovorov a sledujte, na čo sa naladíte, aby ste pochopili, čo živí vášho ducha. Všetko ostatné nechajte bokom.

Totemové zviera: OPICA

Učiteľka chytrosti a mazanosti. Sila inteligencie, obratnosti a riešenia problémov. Významné mytologické zviera, najväčšiu dôležitosť jej prisudzovali Tibeťania, v legendách ktorých práve opicu vďačí ľudstvo za svoj vznik. Jej energia a sila potom prinášajú zastavenie a zhodnotenie doterajšej našej práce a činnosti. Zamyslenie sa nad tým, či sa naša činorodosť, obratnosť a energia uberajú tým správnym smerom. V Japonsku tri mystické opice symbolizujú správnu cestu životom: „Nič zlé nevidím, nič zlé nepočujem a nič zlé nehovorím“.

7. februára – 6. marca
8 Galaktický jastrab prináša ôsmy mesiac : Žijem to, v čo verím?
Integrita príkazov. Akcia nadobúda tvar.
8 Model. Úplnosť, čistota; úplná, čestná bytosť. Reprodukujte, upravte podľa modelu. Vnútorná podstata. Bytie ako nádoba kozmickej podstaty. Tón integrity a vibrácie harmonizácie a modelu. Integrita pochádza z poznania seba samého a z pocitu úcty k všetkému životu. Znamená to robiť maximum, ale aj akceptovať svoje ľudské nedokonalosti, harmonizovať oba aspekty. Rozvíjajte vzťah integrity so svojím duchom. Zaviažte sa žiť svoju pravdu a budete vzorom pre ostatných.

Totemové zviera: JASTRAB

Je koncentrácia, ochrana, pozornosť, pravda, prehľad, vedomie, sila. Moc, osvietenie, prehľad, sloboda, zmysel pre detail, sebaúcta, tvorivosť, uzdravovanie, múdrosť, sila, odvaha, nadhľad, osvietenie, sloboda, oko pre detail, duchovná prepojenosť. vizionársky nadhľad a napriek tomu zostávajú pravdivé. Učí nás položiť pevný základ, než sa pokúsime vznášať sa vysoko vo vzduchu, je duchovným a pozemským symbolom autority, moci, nezávislosti, bystrých očí, rýchlosti, obnovy, vízie a slobody.

7. marca – 3. apríla
9 Solárny Jaguár prináša deviaty mesiac : Ako dosiahnem svoj účel?
formalizujte akciu, akcia sa dáva do pohybu
9 Vibrovať. Rast a zmenšovanie. Dodržujte a robte. Úmyselná túžba niečo urobiť. Stred, kde sa spája sila neba a zeme. Tón zámeru a vibrácie dosiahnutia a mobilizácie. Zámer je palivo, ktoré motivuje a vytvára všetky prejavy. Rozvíjajte silu svojich zámerov, pretože jediným blokom manifestácie je nemať jasný zámer. Majte jasno v tom, odkiaľ prichádzate a kam idete, a potom konajte, aby ste sa tam dostali, so svojimi zámermi ako váš sprievodca. Určte si konkrétne veci, ktoré môžete urobiť, aby ste naplnili zámery svojho Mystického Ja.

Totemové zviera: JAGUÁR

Predstavuje začiatok, zrelosť a hlboké pochopenie vonkajšieho sveta. Pomáha vám spojiť sa so svojím vnútorným hlasom a túžbami vášho srdca. Duchovné zviera jaguára nás nabáda, aby sme si prestali vyberať medzi mysľou a srdcom, medzi silou a kontrolou. Možnosti vášho života sú nekonečné. Využite silné schopnosti a nezameniteľné inštinkty jaguára, aby ste s istotou nasledovali svoju predurčenú cestu. Je to tvoj život; nestrácaj čas hádkou sama so sebou a prílišným premýšľaním. Správajte sa, akoby ste boli v danom okamihu. Vystačíte si sami. Aj keď vás obklopujú starosti, už máte všetko, čo potrebujete – jaguár vám to môže pomôcť rozpoznať.

4. apríla – 1. mája
10 Planetárny pes prináša desiaty mesiac : Ako môžem zlepšiť to, čo robím?
vyjadrite výzvu, akcia a výzva sa stretávajú
10 Urobte niečo dokonalé alebo to vylepšite. Činnosť a účinok prejavovania, vyjadrovania, odhaľovania, plodenia, tvorenia. Ruky spolu ako šíp k cieľu. Tón prejavu a vibrácie produkcie a dokonalosti. Demonštrácie prebiehajú neustále. Dôležité je byť vedomím prejavom. S uvedomením máte prístup k slobode a sile prejaviť svoje plné schopnosti. Prejavte to, čo vás napĺňa, čo živí vašu dušu a dáva vám pocit úspechu, spokojnosti a sebalásky. Otvorte sa, aby ste dostali podporu z vesmíru, aby ste vytvorili hojnosť a zdokonalili svoje prejavy.

Totemové zviera: PES

Ako duchovné zviera symbolizuje oddanosť, stálosť, oddanosť a vernosť. Je v živote ľudstva tak dlho, ako si niekto pamätá. Počas tohto obdobia hrali životne dôležité úlohy v prítomnosti ľudí. Dnes je na svete niekoľko zmiešaných plemien psov. Každý z druhov má špecifickú symboliku a posolstvá. Psy vo všeobecnosti symbolizujú láskavosť. Psí ľudia sú jemní a láskaví ku všetkým naokolo.
Preto sú v niektorých prípadoch psí duchovia symbol vernosti. Ak máte psa ako svoje duchovné zviera, mali by ste byť vždy pravdovravní a lojálni k sebe a k ľuďom okolo vás. Dobrá sebaúcta vás tiež odmení veľkým rešpektom od ostatných.

2. máj – 29. máj
11 Spektrálny had prináša jedenásty mesiac :
Ako sa uvoľniť a pustiť? – uvoľnenie služby, akcia zruší službu
11 Sloboda, slobodná, vykúpiť, odhaliť, objaviť, oznámiť. Vyhlásiť oslobodenie od záväzkov. Sila na výber. Zverejniť niečo, čo bolo ignorované. Svetlé a príjemné; jednoduchosť prejavu; nádhera; zábava, oddych, ktorý zbiera silu pokračovať. Tón oslobodenia a vibrácie otvárania ruky, púšťania a rozpúšťania. Osloboďte sa od všetkých hraníc, presvedčení, štruktúr a obmedzení. Buďte skutočne slobodní. Verte, že všetko je možné, že existujete v neobmedzenom Vesmíre. Rozpustite všetky porazujúce myšlienkové formy a návyky, ktoré vám odoberajú silu. Pustite alebo pustite čokoľvek, čo vám bráni vyžarovať vaše Svetlo.

Totemové zviera: HAD

Had ako totemové zviera je spojený so životnou silou, ktorá je hlavnou energiou. Môže viesť životné zmeny a transformácie, či už fyzické, emocionálne alebo duchovné, a symbolizuje liečenie a osobný rast. Had je blízko k energi sveta a predstavuje životnú silu. Vyvoláva podvedomé impulzy a originálne inštinkty. Ak je had vaším duchovným zvieraťom, buďte citliví na svoje liečiteľské schopnosti, pestujte si zdroj energie a podpory, najmä v prípadoch týkajúcich sa sveta a prírody. V dávnych a moderných tradíciách had tiež symbolizuje silu a možnosť liečenia. Had vo vašom živote preto môže znamenať, že ste vo fáze transformácie a že vám môže pomôcť podporiť váš osobný rast.

30. mája – 26. júna
12 Krištáľový králik prináša dvanásty mesiac :
Ako sa môžem v živote venovať všetkému?
Formujte spoluprácu. Formalizovaná minulá akcia.
Príprava budúcej akcie.
12 Spolupracujte, darujte sa, uplatňujte sa, starajte sa o niečo, urobte to univerzálne. Pracujte spoločne s inými ľuďmi. Jasnosť a transparentnosť. Tón spolupráce a vibrácie komplexnej stability a oddanosti. Spolupráca sa objaví, keď rozšírite svoje vnímanie, otvoríte svoje srdce a ste ochotní vytvoriť čo najväčší výsledok, z ktorého budú mať prospech všetci. Spolupráca je nemožná, keď ste rigidní alebo chcete mať výsledok pod kontrolou. To sa deje aj pri spolupráci s Vesmírom. Spolupracujte vo všetkých životných situáciách, buďte otvorení a plynulí. Staňte sa rozšírenejším Ja. Integrujte životné skúsenosti a nové obzory s plynulosťou.

Totemové zviera: KRÁLIK

Symbolizuje plodnosť, odovzdanosť, bezpodmienečnú lásku, regeneráciu, hojnosť. Keď zajac vstúpi do nášho života, odhaľuje nám rýchlu obnovu životnej energie, pretože je potravou veľkého množstva iných bytostí. Vďaka vysokej plodnosti sa zajačia sila nikdy nevyčerpá a stačí pre mnohých. Zajac nás vyzýva otvoriť sa božskému volaniu a odtiaľ doplniť svoju energiu, ktorú sme vyčerpali. Učí nás harmonizovať naše sily a učí nás láske s mnohými tvárami. Ako zviera Mesiaca pozná spletité cestičky života a brány a vstupy do tajomných hlbín duše. Jeho revírom je noc a šamanský “iný svet”. Zavedie nás k Mesačnému jazeru, v ktorom objavíme svoje pravé ja. Ukazuje nám semená, ktoré v našom vnútre čakajú na vyklíčenie. Učí nás, ako láskou a odovzdanosťou dokážeme očistiť život od všetkých nesúladov. Vyzýva nás vyhojiť staré rany, zbaviť sa strachov a obáv a otvoriť srdce plne láske. Ukazuje tiež, že zmena smeru v prípade hrozby môže byť niekedy veľmi obohacujúca. Manifestačný cyklus v trvaní 28 dní je založený tiež na počte dní, o ktoré sa mladé králiky starali, kým neboli nezávislé. Uvedomte si, že keď vložíte svoju energiu do predstavy toho, čoho sa bojíte, pomôžete to formovať. Postavte sa svojim strachom a prestaňte ich kŕmiť. Ukazuje nám, že sa odporom a protivenstvám máme celkom odovzdať a rozpustiť ich v bezpodmienečnej láske.

27. júna – 24. júla
13 Kozmická korytnačka prináša trinásty mesiac : Ako môžem rozšíriť svoju lásku?
Vydajte sa na magický let. Magnetický návrat.
13 Vnútorné znalosti. Múdrosť Vesmíru. Matka Zem, úcta ku všetkému, čo existuje. Čo kvitne a prináša ovocie. Tón prítomnosti a vibrácie vytrvalosti, transcendencie a magického letu. Prítomnosť je vlákno, ktoré spája všetko v živote. Prítomnosť života je to, čo všetci zdieľame, univerzálna životná sila, ktorá spája všetky veci dohromady. Prítomnosť ducha. Prítomnosť lásky. Prítomnosť vášho Kozmického Ja. Buďte neustále prítomní. Radujte sa z možnosti prekročiť všetky obmedzenia a vytrvať vo vlnách života – byť plne prítomný počas jeho trvania.

Totemové zviera: KORYTNAČKA

Dlhovekosť a múdrosť, trpezlivosť a odhodlanie, spojenie so zemou, znovuzrodenie a duchovná ochrana. Totem korytnačky symbolizuje našu pokojnú chôdzu po tejto zemi. Predstavuje cestu, ktorou sa vydávame na cestu životom. Na rozdiel od emocionálneho alebo duchovného vývoja, ktorý prebieha nárazovo, spôsob korytnačky ukotvuje naše osobné rozvíjanie v pomalých, uzemnenejších sériách krokov a dlhších cykloch transformácie.
Korytnačka je spojená s našou fyzickou a stelesnenou evolúciou na pozemskej úrovni. Zavolajte toto duchovné zviera o pomoc, aby bolo uzemnenejšie. Môžete tiež získať pomoc so spomalením a tempom, aby ste mohli urobiť ďalší krok s väčšou istotou. Korytnačka je tiež spojená s duchom vody a tekutou povahou emócií

Deň mimo čas – 25. júl (každý rok deň bez času ,,deň oslavy, vďaky”)

Keď si to zhrnieme: do jedného z vyššie spomenutých mesiacov sme sa každý narodili (pozrite si prosím podľa dátumu, do ktorého mesiaca ste sa narodili vy, poprípade vaši blízky:) a tiež totemové zviera. Vo vyššie spomenutých mesiacoch sa nachádzame všetci spolu na kolektívnej rovine – čiže si podľa dnešného dátumu vieme pozrieť ktorý mesiac máme aktuálne a akú kolektívnu tému nám prináša a tiež totemové zviera 🙂

xr:d:DAFLEc5mGFs:1971,j:8631573147552863511,t:24041019

 

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopomvýzvam, digitálnym časopisom a k rôznym zaujímavým informáciám.

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂