• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.
Prebuďme sa

Prebuďme sa, kým nie je neskoro.

Čo vlastne znamená byť úplne prebudení?

Celý vnútorný a vonkajší potenciál väčšiny dnešných ľudí je zameraný iba na priamo viditeľný materialistický svet okolo nás. Ich zrak, všetky  túžby aj myšlienky sú uprené týmto smerom a len prostredníctvom toho vnímajú svoje šťastie. Pre svoju zvolenú obmedzenosť nie sú schopní vnímať to, že nad nami existujú aj iné vyššie svety.

Vyššie svety sú plné radosti, harmónie a majú obrovský potenciál prinášať túto radosť a harmóniu aj do nášho zovretého a spútaného sveta. Aby k tomu, ale došlo je potrebné, aby sa ľudia o existencii týchto svetov dozvedeli, snažili sa o spojenie s nimi a nechali sa nimi inšpirovať a viesť. Vinou padlých a degenerovaných jedincov, pôsobením temných bytostí a rozsiahlej manipulácie celosvetovými médiami bola veľká časť ľudstva doslova začarovaná, uhranutá a odpojená od vyššieho vedomia.

 

V dôsledku toho sa stala väčšina ľudí jednostranne zameraná iba na hmotu, rozumový racionalizmus a materializmus, ktorý nás oddelil od celku stvorenia, duchovnej inšpirácie a pomoci zhora. Hlboká hypnóza ľudstva umožnila vsugerovať ľuďom úplne šialené pokyny a nápady. Preto sa teraz správajú úplne nezmyselne, proti svojim záujmom, záujmom svojej rodiny, svojich detí, ostatných ľudí, prírody i „zdravému rozumu“. Títo duchovne zdrogovaní ľudia tak prijímajú akúkoľvek lož, ktorá im je predložená a nie sú schopní si dať do súvislosti celkom základné veci, ktoré na prebudených ľudí pritom priamo kričia a hulákajú.

 

Sú zhypnotizovaní, a tak nič nevidia ani nepočujú. Nevnímajú ani tie najviditeľnejšie pravdy a nechajú sa ľahko ovládať.

Nechajú si do tela vstrekovať vysoko nebezpečné jedovaté roztoky, počúvajúc úplne nelogické pokyny svojich zotročovateľov a veria zločinom, ktoré by za normálnych okolností ľahko prekukli.  Mieru všetko presakujúcej hypnózy môže posúdiť každý vedomý človek v styku s normálnym okolím. Je očividné, že celý svet smeruje od desiatich k piatim, bez znalosti vyšších svetov a bez spojenia s nimi to s ľuďmi nemôže dopadnúť vôbec dobre.

Ľudstvo jednoducho nemôže existovať samostatne, oddelené od celku stvorenia, ako je to teraz. Môže prežiť a prosperovať iba vtedy, ak bude slobodne spojené s vesmírnym celkom a bude prijímať inšpiráciu a posilu z vyšších vysoko vibračných svetov. Prvým krokom k získaniu múdrosti je podľa starých filozofov ticho a druhým počúvanie.

Čo vlastne znamená byť úplne prebudený?

Veľa ľudí, ktorí hľadajú pravdu sa vyhýba úprimnej vnútornej práci, stráca sa v informačnej bažine alebo sa chytí do pasce nejakej senzácii. Ale skutočné „poznaj sám seba“ je ošemetná vec a bežne v tomto procese dochádza u poznávajúcich k sebaklamu.

Niektorí ľudia majú tendenciu sa nadhodnocovať a sebavedome tvrdia, že sa veľmi dobre poznajú. Ale v skutočnosti zamieňajú svoje vyššie ja za svoje ego alebo hovoria o svojej pravde, čo zase niekedy býva odôvodňovanie svojich extrémnych postojov.

Niekedy si ľudia myslia, že sú už od  Matrixu úplne oslobodení, ale nepripúšťajú si, že on cez nich stále pracuje, zvlášť, keď sa dostanú do pasce naprogramovania, ktoré u nich spôsobuje pocit viny, prejav mučeníctva, alebo spasiteľský syndróm. Väčšina z nás bola veľmi silne poškodená dlhodobými a historickými manipuláciami a naše poznávacie prístupy boli preprogramované, zjednodušené a degradované pomocou mechanizmov New Age.

Najťažšou skutočnosťou s ktorou sa v ezoterickej práci musíme vyrovnať je konfrontácia s množstvom najrôznejších klamstiev, ktoré sú nám podsúvané, ktoré si nahovárame a programovo vytvárame. Tak sa bráni naše ego, aby nedošlo k skutočnému vznieteniu posvätného ohňa poznania a hlbokej transformácie vo vnútri nás. Môžeme na sebe vidieť, aké je ťažké byť každý deň skutočne vedomý, pretože na povrch stále vyplávajú ďalšie spiace programy a lákajú nás, aby sme reagovali automaticky a mechanicky podľa ilúzie, že to chce naše pravé ja. Takto sa naša myseľ snaží ospravedlňovať pohyb po nevedomých skratkách a cestách. 

prebudme2

Temné sily sa snažia proti nám neustále nepriateľsky zasahovať skrz našu myseľ a prostredníctvom podsúvaných negatívnych myšlienok. Neustále sme pokúšaní a spracovávaní skrz ostatných ľudí, ktorí si vôbec neuvedomujú, že sa stali nepriamymi nástrojmi temna. Byť skutočne a úplne prebudený je vnútornou skúsenosťou existujúcou mimo myšlienky, emócie a pocity. Je to stav vyššieho bytia. Skutočné prebudenie vyžaduje naše úsilie a je postavené na našej úprimnosti, sebakontrole a poznaní vnútorných programov.

Cez naše ukotvenie v tele musíme zostať pokojní a usadení vo svojom vnútornom strede, v pozícii nezávislého pozorovateľa. Naším zámerom je sa harmonicky prepracovať smerom k vedomému spojeniu s našim duchom vo vnútri, bez pýchy, napĺňania egoistických ambícií a márnivosti, bez sebastrednej ilúzie „mojej veľkej osobnosti“.

Skutočné prebudenie nám prináša schopnosť uvidieť to neviditeľné. A pretože náš vnútorný zrak môžu niekedy kaliť slepé škvrny, potrebujeme mať spätnú väzbu od ostatných, ktorí nám nastavujú zrkadlo, v ktorom môžeme objaviť klam, ale aj podporu a povzbudenie vesmíru. Prebudená duša slúži ako vedomý prijímač vyššej energie a stáva sa súčasťou božskej a vesmírnej vôle. Prebudená individualita už nie je ani egom, osobnosťou falošného „ja“, nie je ani spojená s tzv. kultom osobnosti.

Prebudený jedinec už nie je ovplyvňovaný vonkajšími vplyvmi, s ktorými sa Matrix pokúša vstúpiť do jeho vedomia.

Láska je kľúč k prebudeniu. Keď ste naplnení láskou, pochopením a prijatím všetkého toho, čo je vo vás a okolo vás, neexistuje viac nič, čo by vás mohlo oddeliť od celku.

Milujme a buďme milovaní. To je kľúč k Novej Zemi.

 

Kúpou predplatného získavate prístup k workshopom, výzvam, k rôznym zaujímavým informáciám.

Navštívte náš E-SHOP s množstvom zaujímavých a zdraviu prospešných produktov.

Kúpou na našej platforme nám pomáhate vytvárať ďaľšie aktivity, nový obsah a zároveň nám pomáhate tvoriť nové zmysluplné pracovné miesta 🙂

Ďakujeme, že nás podporujete 🙂

SLEDUJTE NÁS NA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *