• 0 Položky - 0,00 
    • V košíku nie sú žiadne produkty.

Tu sa treba vrátiť do detstva, kde sa vytvárajú prvé mentálne bloky a emocionálne zranenia podľa toho ako sa k dieťati správali rodičia a blízke osoby. Všetko to, čo  negatívne o sebe počúvalo, videlo, vnímalo, ho mohlo zraňovať na pocitovej úrovni. Hovoríme tomu aj EMOCIONÁLNE STOPY.

Týmto rodičia v dieťati často nevedome vytvárali určité dedičné vzorce správania, ktoré mu mohli spôsobovať emocionálne zranenia. Preto je dôležité si ich uvedomiť, prehodnotiť a napraviť. Nikdy nie je neskoro! Pretože tým ako sa k deťom správame, hovoríme im aj, či sú milované, hodnotné, dôležité, rešpektované a jedinečné. Tak im budujeme ZÁKLADY ich sebavedomia, sebaúcty, sebadôvery, ktoré budú určovať ich SEBAHODNOTU. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

Ako prvé emocionálne zranenie mohlo vzniknúť z nedostatočného nasýtenia fyzických a emocionálnych potrieb.

Ak v detstve rodičia nevenovali dieťaťu dostatočnú pozornosť a lásku, môže sa u neho vytvoriť zraňujúci pocit: “NIE SOM DÔLEŽITÉ”. To spôsobí syndróm HLADNÉHO a ZRANENÉHO SRDCA, kedy dieťa nebolo dostatočne vyživené bezpodmienečnou láskou a pozornosťou. Kedy muselo niečo urobiť alebo splniť isté očakávania a potreby svojich blízkych, aby bolo milované. Takýmto spôsobom môže srdce dieťaťa zatvrdnúť a uzatvoriť svoje city a zranenie, aby sa chránilo. Takto vzniká väčšinou už v rannom detstve NARCISTICKÁ alebo iná psychická porucha vo vývoji, kedy si bude človek  napĺňať svoje potreby na úkor druhých a bude sa správať EGOCENTRICKY a používať rôzne spôsoby manipulácií, aby získal to čo chce a tiež si dokazoval, že je viac ako druhý. 

V opačnom prípade bude človek uprednostňovať druhých, príliš sa podriaďovať, obetovať, ustupovať, robiť všetko pre druhých na úkor seba. Väčšinou sa stará najprv o potreby druhých, až potom o svoje, Takto sa snaží druhým zapáčiť, aby získal pozornosť, lásku a uznanie a cítil sa hodnotný. Tu ide SEBAOBETU, kedy človek za trochu lásky, pozornosti a uznania od druhých vynakladá veľké úsilie a potom sa cíti vyčerpaný, zneužívaný a menejcenný. Jeho SEBAHODNOTA a SEBALÁSKA je závislá od druhých.

Tieto opačné typy vychádzajúce zo syndrómu Hladného a zraneného srdca sa väčšinou priťahujú a vytvárajú vzťahy a partnerstvá, kde jeden z nich je dominantný a egocentrický a druhý sa mu väčšinou prispôsobuje a obetuje sa. Vytvárajú tak nezdravý zavislostný vzťah plný konfliktov, napätia a ubližovania.

Uvedomením si tohto emocionálneho zranenia a správania, môže človek zmeniť svoje negatívne presvedčenia z detstva na pozitívne a starať sa o seba a svoje POTREBY a POCITY v dospelosti ako milujúci rodič. Takto naplnený a vyživený láskou a pozornosťou k sebe ju môže rozdávať aj druhým, pomáhať im a inšpirovať ich.

Liekom na syndróm hladného a zraneného srdca je zdravá SEBALÁSKA.

Preto si nezabudni každý deň pripomenúť tieto slová:

❤️ Som milovaná, dôležitá a hodnotná

❤️ Starám sa o SEBA, aby som sa cítila dostatočne naplnená a vyživená a mohla byť užitočná pre druhých 

 

O ďalšom emocionálnom zranení –  z ODMIETNUTIA sa dozviete v ďalšom video – článku.

Viac k téme nájdete na:

www.zanetcekanova.sk, 

kde si môžete prečítať ďalšie články,  kúpiť knihy a absolvovať online kurzy, ktoré vám môžu pomôcť a inšpirovať vás vo vašom osobnom rozvoji. 

Žanet

Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *